Podejmij decyzje-IT.pl

Wortal decyzje-IT.pl kierowany jest do decydentów i menedżerów, którzy zamierzają wdrożyć system wspomagający zarządzanie w firmie. Głównym elementem serwisu jest narzędzie TEC opracowane przez firmę Technology Evaluation Centers Inc.

To interaktywne narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji w obszarze IT, dostępne bezpłatnie w Internecie, jest już w wersji polskiej. Narzędzie rekomenduje aplikacje biznesowe wspomagające zarządzanie najkorzystniejsze z niemal tysiąca aplikacji biznesowych z całego świata. Przechodząc od zdefiniowania podstawowych wymagań wobec systemu przez krótką listę do zaawansowanych analiz, użytkownik może porównać ofertę dostawców z całego świata. Podstawą analizy i oceny jest kilka tysięcy funkcji opisujących systemy wspomagające zarządzanie. Uzyskane wyniki mogą być zebrane w formie raportów, zobrazowane odpowiednimi wykresami czy poddane dalszym symulacjom.

Wortal dostarcza również interesujące artykuły o systemach i nowych rozwiązaniach, raporty o branży IT, aktualności, przegląd organizowanych seminariów oraz szkoleń, a także inne informacje, które mogą pomóc w podjęciu najkorzystniejszej decyzji inwestycyjnej.

www.decyzje-IT.pl