itelligence ułatwia dostosowanie do SOX

Firma itelligence uzyskała Raport SAS 70 typu II, zawierający pozytywną opinię niezależnego audytora – Ernst & Young. itelligence poddała audytowi SAS 70 wybrane procesy biznesowe w celu zweryfikowania, czy wdrożone mechanizmy kontrolne są kompletne oraz czy działają efektywnie w ramach czynności realizowanych przez firmę dla klientów. Pozytywny wynik audytu świadczy o przygotowaniu itelligence do przejmowania od klientów części zadań i odpowiedzialności związanych m.in. z wytycznymi amerykańskiej ustawy Sarbanes- Oxley (SOX). itelligence współpracuje w tym obszarze z dwoma klientami – Kompanią Piwowarską i Grupą Ożarów.

Zakres raportu obejmuje dostęp logiczny i fizyczny do systemów, zarządzanie konfiguracją i zmianami w systemach, ich monitorowanie, zarządzanie kopiami zapasowymi, siecią i infrastrukturą Centrum Systemów Informatycznych oraz politykę antywirusową.

itelligence wdraża zintegrowany system zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji według norm ISO 9001 oraz ISO 27001.

www.itelligence.pl