Od projektu do produkcji

Autodesk zaprezentował polskie wersje najnowszych rozwiązań dla przemysłu, wśród nich kolejną edycję Autodesk Inventor, zintegrowanego zestawu narzędzi do projektowania trójwymiarowego i tworzenia dokumentacji dla branży przemysłowej. Zgodnie z oczekiwaniami klientów najnowsze wersje pakietów Autodesk Inventor Series i Autodesk Inventor Professional zawierają wiele usprawnień, takich jak:

  • Symulacja dynamiczna
  • Zarządzanie dużymi złożeniami
  • Konfi guracje zespołów
  • Opisywanie zaawansowanych kształtów

Autodesk Inventor 11 umożliwia tworzenie elektrycznych schematów dwuwymiarowych z modeli trójwymiarowych – zapewnia większą integrację z AutoCAD Electrical, łącząc projektowanie mechaniczne i elektryczne. Umożliwia integrację z aplikacjami do zarządzania danymi, w tym Autodesk Vault i Autodesk Productstream.

Zapewnia tworzenie projektów opartych na wymaganiach funkcjonalnych – ta unikatowa opcja nosi nazwę projektowania funkcjonalnego. Umożliwia rozpoczęcie projektu symboliczną reprezentacją produktu (podobnie jak w AutoCAD), a następnie wprowadzenie założeń w celu symulacji działania produktu, zamiast wprowadzania geometrycznych wymiarów części. Projektowanie funkcjonalne ułatwia przejście do projektowania trójwymiarowego, zwłaszcza dla użytkowników AutoCAD i innych aplikacji do projektowania dwuwymiarowego.