Czytnik kodów paskowych o wytrzymałej konstrukcji

Symbol Technologies, Inc. wprowadziła na rynek ręczny czytnik kodów kreskowych LS3008, przystosowany do pracy w trudnych warunkach. Niewielki skaner może być wykorzystywany w magazynach, w sektorze produkcyjnym oraz w handlu detalicznym.

Nowy czytnik wytrzymuje częste upadki na betonowe podłoże oraz kontakt z wodą i kurzem. Spełnia standardy IP53 określające odporność na zakurzenie i zawilgocenie, dzięki czemu rzadziej ulega uszkodzeniom, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji. LS3008 może być wykorzystywany przez pracowników zajmujących się lekkim montażem w środowisku produkcyjnym, pracowników magazynów odpowiedzialnych za efektywny transport i odbiór produktów oraz osoby prowadzące placówki handlu detalicznego, które potrzebują wytrzymałego skanera dla operacji realizowanych na zapleczu.

– LS3008 jest prostym w obsłudze, lekkim czytnikiem kodów paskowych, który wymaga minimalnego szkolenia i pozwala użytkownikom wygodnie skanować przedmioty nawet w mniej przyjaznych warunkach – powiedział Tomasz Dzideczek, inżynier systemowy w polskim biurze Symbol Technologies.

Nowy czytnik LS3008 umożliwia tzw. rastrowe skanowanie oraz zdalne zarządzanie urządzeniami przez sieć. Oprócz odpornego na zarysowania okienka wykonanego ze szkła hartowanego, LS3008 wykorzystuje konstrukcję jednej płytki drukowanej. Te rozwiązania pozwalają wyeliminować słabe punkty, które bardzo często powodują usterki w czytnikach oferowanych przez konkurentów.

Oddział Symbol Global Services oferuje użytkownikom czytnika LS3008 obsługę serwisową programu „Service from the Start Advance Exchange Support”. Jest to wieloletni program pomocy technicznej, w ramach którego uszkodzony czytnik już następnego dnia roboczego zostaje wymieniony na urządzenie zastępcze. Częścią oferowanego przez fi rmę Symbol programu „Service from the Start Advance Exchange Support” jest także całkowita ochrona (Comprehensive Coverage), która wykracza poza normalne zużycie urządzenia i obejmuje naprawę bez dodatkowych opłat jego elementów, okienek oraz innych wewnętrznych i zewnętrznych podzespołów, które mogą przypadkowo ulec uszkodzeniu.