Obieg dokumentów w Black Red White

MIS podpisał kontrakt z producentem mebli – firmą Black Red White. Umowa obejmuje przygotowanie i wdrożenie aplikacji do zarządzania dokumentami i procesami.

Z nowego rozwiązania korzystać będzie 50 użytkowników. MIS przystosuje aplikacje do potrzeb Black Red White, przeprowadzi wdrożenie z niezbędnymi szkoleniami. W ramach umowy dostarczy również licencje Lotus Notes. Czas trwania procesu wdrożeniowego przewidziany jest na 12 tygodni.