DocLogix w Arktonie

Firma Arkton (z branży chłodniczej, z siedzibą w Lesznie) kupiła i zainstalowała system do zarządzania informacjami i procesami biznesowymi DocLogix, litewskiej firmy obecnej w Polsce od półtora roku. Prace wdrożeniowe prowadzi jeden z partnerów Doclogix w Polsce – Surfl and Systemy Komputerowe.

Arkton zajmuje się produkcją, projektowaniem, montażem i serwisem instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, a także doradztwem i dystrybucją komponentów do tych urządzeń. System DocLogix integruje, porządkuje i przechowuje wszelkie dokumenty: e-maile, faksy, zadania, kontakty, procedury. Ustala także odpowiednie relacje między dokumentami, co pozwala łatwo i szybko zlokalizować potrzebny w danym momencie dokument, a nawet odpowiedni jego fragment. Program do zarządzania projektami ułatwia określanie zadań z wyznaczonymi terminami realizacji, przypisanie ich konkretnym grupom, koordynację pracy i kontrolę poszczególnych etapów projektu.