Nowy prezes zarządu Oracle Polska

23 marca 2006 r. Andrzej Dopierała objął funkcję prezesa zarządu Oracle Polska, przejmując stanowisko od Pawła Piwowara. Będzie także pełnił funkcję dyrektora sprzedaży technologii do klientów kluczowych oraz odpowiadał za sprzedaż oprogramowania warstwy pośredniej w regionie Europy Środkowej.

– Przekazuję firmę Oracle Polska w znakomitej kondycji. Przez ostatnich 8 lat Oracle w Polsce 10-krotnie powiększył swoje obroty, rozwinął sieć partnerów biznesowych oraz znaczącą pozycję na rynku przedsiębiorstw małych i średnich. Nowy prezes zarządu Oracle Polska Spojrzenie od frontu na polskim rynku Korporacja Oracle znajduje się obecnie w momencie przełomowym – po serii fuzji i połączeń oferta firmy powiększyła się, a adaptacja wszystkich linii produktowych do lokalnych warunków będzie zadaniem niezwykle odpowiedzialnym – powiedział Paweł Piwowar.

Andrzej Dopierała pracuje w branży informatycznej od 14 lat. Przez ostatnich 12 lat pracował w HP, z czego 7,5 roku na stanowisku prezesa zarządu i dyrektora zarządzającego Hewlett-Packard Polska.

– Nominacja na szefa Oracle Polska to dla mnie wielkie wyróżnienie. Uważam, że to właśnie branża software’owa jest sednem informatyki i najważniejszym sektorem w całej branży komputerowej – wyjaśnia Andrzej Dopierała.