Nowe komputery z Intel vPro

25 września 2006 r. firma Acer wprowadziła na rynek nową serię komputerów stacjonarnych w małych obudowach Veriton 1000, które zwiększą wydajność i produktywność dużych przedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. Procesor Intel Core 2 Duo zwiększa przepustowość systemu poprzez podwojenie pamięci cache – z 2 MB do 4 MB.

Wewnętrzne elementy komputera Veriton są chronione przez alarm sygnalizujący otwarcie obudowy. Funkcja eLock (sterowana oprogramowaniem Acer LANScope) włączana/wyłączana przez sieć lokalną umożliwia administratorom zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym kopiowaniem do urządzeń USB.

Zajmujący niewiele miejsca komputer PC cechuje się niskim poziomem hałasu powodowanego przez system chłodzenia (tylko 26 dB – poniżej wymagań stawianych przez normy), stwarzając warunki do efektywniejszej pracy.