Trzy nowe kontrakty Kom-Pakt

29 września 2006 r. partner Microsoft Dynamics, firma Kom-Pakt PIW, podpisał trzy umowy na realizację wdrożenia systemu Microsoft Dynamics AX w przedsiębiorstwach z branży budowlanej oraz użyteczności publicznej. W ramach kontraktów przeprowadzona zostanie analiza przedwdrożeniowa oraz implementacja dedykowanych modułów Microsoft Dynamics AX oraz autorskich rozwiązań Kom-Pakt. Celem prowadzonych wdrożeń jest uporządkowanie obiegu informacji w przedsiębiorstwach, ujednolicenie rozwiązań informatycznych i zwiększenie efektywności pracy.

W Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Olsztynie wdrożone zostaną moduły Microsoft Dynamics AX z zakresu księgi głównej, finansów, banków, środków trwałych, logistyki i analiz ekonomicznych oraz kosztów i windykacji oraz autorskie aplikacje Kom-Pakt, takie jak: tworzenie billingów, inwestycje i remonty oraz biuro obsługi klienta. Rozwiązanie wstępnie będzie dostępne na 50 stanowiskach roboczych, a jego ostateczna liczba zostanie ustalona w oparciu o wyniki analizy przedwdrożeniowej. Czas realizacji kontraktu przewidziano na 12 miesięcy.

W firmie SAG Elbud Gdańsk Holding wdrożone zostaną moduły Microsoft Dynamics AX: księga główna, finanse, banki, środki trwałe, logistyka i analizy ekonomiczne oraz projekty. Rozwiązanie zostanie wdrożone na 30 stanowiskach, a czas realizacji kontraktu zaplanowano na 8 miesięcy.

Zakres umowy z Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym obejmuje przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej i wdrożenie autorskich aplikacji Kom-Pakt, dedykowanych branży utility (biling, inwestycje i remonty, biuro obsługi klienta) zintegrowanych z systemem Microsoft Dynamics AX. Celem wdrożenia jest uporządkowanie obiegu informacji w firmie, ujednolicenie rozwiązań informatycznych i zwiększenie efektywności pracy, a także prowadzenia controllingu w celu dokładniejszego kalkulowania taryfy za wodę i ścieki.