Naprawdę duży system – koniec wieńczy dzieło

Nasi stali czytelnicy pamiętają zapewne artykuł „Naprawdę duży system – krok po kroku” z majowego numeru MSI. Pisaliśmy wtedy, że od ponad 3 lat w KGHM trwa przebudowa i unowocześnianie korporacyjnego systemu informatycznego. – SAP ma tę cenną zaletę, że w przeciwieństwie do wielu innych firm realizację wdrożenia doprowadza do finału – powiedział wtedy MSI Mieczysław Maksimczyk, dyrektor generalny ds. kontrolingu w KGHM.

Dziś z prawdziwą satysfakcją potwierdzamy, że nasze ówczesne oceny i oczekiwania okazały się trafne. Kolejny krok – wdrożenie Systemu Zarządzania Potencjałem Społecznym (SZPS) w KGHM Polska Miedź, realizowane przez Capgemini i SAP, zostało zakończone. Finis coronat opus.

Celem tego unikatowego w skali kraju przedsięwzięcia było opracowanie kompleksowych rozwiązań w obszarze zarządzania personelem, począwszy od określenia kierunków polityki personalnej poprzez zaprojektowanie poszczególnych procedur i narzędzi zarządzania kadrami do wdrożenia ich w systemie mySAP HR. Do firmy Capgemini należało opracowanie koncepcji biznesowej dla wszystkich rozwiązań, SAP zaś realizował projekt od strony technicznych wymogów systemu mySAP HR.

Na zielono zaznaczona jest funkcja aktualnie pełniona przez pracownika

SZPS zrealizowany jest w formie 5 podprojektów:

1. Strategia Systemu Zarządzania Potencjałem Społecznym

2. Zarządzanie kompetencjami Na zielono zaznaczona jest funkcja aktualnie pełniona przez pracownika

3. Planowanie potrzeb kadrowych i ruchu kadrowego

4. Planowanie karier i rozwoju zawodowego

5. Komunikacja społeczna i adaptacja pracowników

Prace w każdym podprojekcie przebiegały w trzech kolejnych fazach:

1. Opracowanie rozwiązań biznesowych (Koncepcja Biznesowa)

2. Skonfigurowanie zintegrowanego systemu zarządzania SAP HR pod kątem rozwiązań wypracowanych w Koncepcji Biznesowej (Prototypowanie)

3. Przygotowanie systemu SAP do eksploatacji (Uruchomienie)

Wszystkie rozwiązania biznesowe projektowane w ramach SZPS spełniają dwa warunki: są użyteczne (nowoczesna, sprawdzona merytorycznie propozycji z obszaru HR) oraz pełnią rolę efektywnego narzędzia funkcjonującego w systemie informatycznym SAP.

Skala i specyfika systemu

Systemy zarządzania zasobami ludzkimi oparte na mySAP Human Resources stosuje na świecie ponad 8,5 tysiąca, a w Polsce ponad 120 przedsiębiorstw. KGHM, największy producent miedzi w Europie, zatrudniający 17 480 pracowników, nie chciał eksperymentować. Wolał wybrać sprawdzone rozwiązania i sprawdzonych partnerów. Prace nad tym komponentem korporacyjnego systemu informatycznego KGHM trwały rok.

Do najważniejszych korzyści wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Potencjałem Społecznym należą: wprowadzenie nowoczesnych standardów zarządzania kadrami oraz ujednolicenie procedur zarządzania potencjałem społecznym we wszystkich jednostkach organizacyjnych KGHM Polska Miedź. Dzięki temu możliwe będzie lepsze planowanie i wykorzystanie potencjału kwalifikacyjnego pracowników, zwiększenie nacisku na rozwój kompetencji ważnych dla organizacji w kontekście jej strategii biznesowej oraz właściwe przygotowanie pracowników do wykonywania przydzielanych im zadań. Teraz szkolenia mogą być lepiej planowane zarówno pod względem kosztu, jak i efektywności. Optymalne wykorzystanie potencjału wiedzy i umiejętności personelu oraz metodyczne planowanie ścieżek doskonalenia i rozwoju zawodowego (karier pracowniczych) z pewnością przyniesie wymierne korzyści finansowe firmie. Z drugiej strony lepsze wykorzystywanie wiedzy i umiejętności pracowników oraz ich usystematyzowane dokształcanie zwiększa możliwości rozwoju i dynamikę indywidualnych karier. Kryteria selekcji i awansu będą bardziej obiektywne, co na pewno przyczyni się do poprawy relacji międzyludzkich i będzie stymulować zdrową rywalizację.

Gigant, szósty w świecie i największy w Europie w swojej branży, mając nowoczesny system informatyczny, będzie coraz częściej wygrywał konkurencję nie dzięki temu, że płace w Polsce są niższe, lecz dlatego, że gospodarka w KGHM jest bardziej efektywna niż u konkurencji.

Najbardziej efektywne rozwiązania dotyczące komunikacji wewnętrznej, udoskonalone i wdrożone w ramach projektu, zapewnią szybki i sprawny przepływ informacji między wszystkimi jednostkami organizacyjnymi KGHM. Narzędzia i mechanizmy opracowywane w ramach SZPS będą służyć do podkreślania roli pracownika w realizacji celów firmy.

Na ilustracji pokazano przykładowy ekran roboczy raportu „Plan karier”.

Systemy SAP wdrożone w KGHM (w tym hurtownia danych, strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, centrum usług księgowych) działają na platformie sieciowej wykorzystującej komputery IBM zSeries.