Michael Huber Polska z SAP Business One

Przedsiębiorstwo Michael Huber Polska, specjalizujące się w imporcie, produkcji i sprzedaży farb grafi cznych, wybrało rozwiązanie SAP Business One do zintegrowanego zarządzania fi rmą. Implementacja ma na celu unowocześnienie obszarów sprzedaży i zarządzania rozbudowaną siecią klientów. Wdrożenie jest realizowane przez partnera SAP, fi rmę Yuma z Wrocławia.

Dzięki SAP Business One zostanie usprawniony przepływ informacji między najważniejszymi działami fi rmy, w tym magazynem produktów gotowych, magazynem półproduktów, mieszalnią farb oraz laboratorium. System umożliwi kontrolowanie każdego etapu produkcji, ułatwi pracę w przypadku powtarzalnych zleceń i reklamacji.

Planowana jest również integracja i wymiana danych między SAP Business One w Michael Huber Polska a systemem mySAP w centrali Huber Gruppe w Niemczech.

Zakończenie wdrożenia SAP Business One w Michael Huber Polska przewidziano w połowie bieżącego roku.