BizTalk Server 2006 w Wyborowa SA

Nowe rozwiązanie do zarządzania procesami biznesowymi, Microsoft BizTalk Server 2006, zostanie wdrożone u producenta napojów alkoholowych Wyborowa SA. Projekt integracyjny oparty na SQL Server 2005, SharePoint Portal Server 2003 oraz InfoPath 2003, a także Windows Workflow Foundation prowadzi firma Fild.NET, Certyfikowany Partner Microsoft. Zakończono pierwszy etap integracji HelpDesku z SharePoint Portal Server, zamknięcie projektu planowane jest na lipiec 2006 roku.

Wdrożenie Fild.NET w Wyborowa SA obejmuje kilka projektów: integracja HelpDesku z SharePoint Portal Server, integracja JD Edwards z platformami EDI oraz systemem magazynowym u partnera logistycznego Wyborowa SA, integracja procesów biznesowych z portalem oraz systemem JD Edwards.