Zagrożenia techniczne dla firm

HP zaprezentował wyniki ogólnoświatowej ankiety, przedstawiając zagrożenia dla infrastruktury informatycznej oraz ich powiązania z zagrożeniami dla działalności biznesowej. W badaniach przeprowadzonych na zlecenie HP przez instytut Economist Intelligence Unit (EIU) wzięło udział 1125 specjalistów z dziedziny informatyki z 20 krajów, z regionu obu Ameryk, Europy oraz Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Wyniki ankiety wykazały, że za najważniejsze źródła zagrożeń dla infrastruktury informatycznej uważa się ilość wprowadzanych zmian, rosnącą złożoność systemów oraz łamanie zabezpieczeń przez hakerów.

– Z danych wynika jednoznacznie, że dla wielu działów informatyki dużym problemem jest kwestia przewidywalności – powiedział Clint Witchalls, starszy redaktor z instytutu Economist Intelligence Unit.

  • Tylko 28% respondentów opisało swój proces zabezpieczania aplikacji jako dojrzały, oparty na formalnych zasadach i dostępnych w firmie narzędziach do zarządzania zabezpieczeniami przez cały cykl życia aplikacji, od ich opracowywania przez zapewnianie jakości po eksploatację.
  • Najpopularniejszymi infrastrukturami wykorzystywanymi do standaryzacji procesów są metodyka Six Sigma i biblioteka IT Infrastructure Library (ITIL).
  • 72% ankietowanych stwierdziło, że automatyzacja zarządzania zmianami w infrastrukturze IT spowodowała większą powtarzalność rezultatów.
  • 80% respondentów przyznało, że automatyzacja funkcji informatycznych pozwala zaoszczędzić czas i środki budżetowe na innowacje.