Jesteśmy skoncentrowani na potrzebach sektora wytwórczego

Wywiad z Karlem Lopkerem, Chief Executive Officer, QAD Inc.

MSI Polska: Czy światowy kryzys finansowy odbił się na wynikach firmy QAD? Jakie obszary działania najbardziej na tym ucierpiały?

Karl Lopker, QAD Inc.: – Rynek producentów przemysłowych znajduje się w fazie intensywnej odbudowy po wymagających miesiącach związanych z niepewnością na rynkach finansowych. QAD zawsze dbało o stabilny status finansowy firmy, co potwierdzają również wyniki za 2010 r. i powrót na ścieżkę wzrostu. Bardzo ważnym wskaźnikiem jest dla nas zyskowność (mierzona wskaźnikiem EBITDA), która kształtowała się na poziomie 17,7 mln USD i była wyższa o ponad 10 mln niż w roku poprzednim. Wskaźnik ten jest tym ważniejszy, że ma wpływ na zdolność QAD do dalszego inwestowania w rozwój produktu.

W 2010 r. sektor produkcyjny wciąż odczuwał efekty spowolnienia gospodarczego, dlatego najważniejszym elementem było dla nas wsparcie klientów w bezpiecznym przejściu przez recesję. Z tego powodu bardzo mocno skoncentrowaliśmy się na inwestowaniu w obszar badań i rozwoju (R&D) oraz wzmocnienie produktu.

Szczególnym wydarzeniem był debiut Enterprise Financials, który stanowi fundament naszej sztandarowej aplikacji i daje pewność uzyskania kontroli nad wszystkimi zdarzeniami finansowymi w zakładach na całym świecie. Kolejnym ważnym elementem jest nacisk na udostępnianie oprogramowania w wersji „on demand” (model SaaS), co znacznie obniża poziom koniecznych inwestycji naszych klientów i pozwala im skoncentrować się na tym, co najważniejsze. Zmiany w produkcie dotyczą również zwiększenia efektywności użytkowania aplikacji oraz łatwiejszej obsługi i dostępu do danych.

MSI Polska: Czy w związku z kryzysem firma wprowadziła zmiany w strategii działania na rynkach europejskich, w tym w Polsce?

Karl Lopker: – Strategia działania pozostaje niezmienna. Jesteśmy całkowicie skoncentrowani na potrzebach sektora wytwórczego i realizacji tych potrzeb. Właśnie takie podejście zapewniło nam zachowanie stabilnych podstaw działania w okresie spowolnienia gospodarczego. Czas niepewności spowodował, że jeszcze silniej podjęliśmy współpracę z klientami, włączając ich w proces powstawania produktu. Działania związane z dalszym angażowaniem producentów w rozwój konkretnych funkcji będziemy prowadzić cały czas. Realizujemy właśnie program „Customer Engagement”, który oznacza wspólne działania na rzecz poprawy procesów wewnętrznych w firmach wytwórczych, z którymi współpracujemy.

Polska przeszła obronną ręką przez czas recesji, choć wiele firm „zacisnęło pasa” i ostrożnie patrzyło na wydatki inwestycyjne. Projekt realizowany przez QAD w Polsce, chociażby dla AB SA – jednego z największych dystrybutorów IT w regionie Centralnej i Wschodniej Europy, oznacza, że wiele przedsiębiorstw aktywnie inwestuje w rozwiązania wspomagające ich rozwój międzynarodowy. Chciałbym podkreślić, że 80% globalnych przychodów QAD pochodzi ze współpracy z globalnymi producentami posiadającymi oddziały na całym świecie. Wielu z nich rozwija działalność w Centralnej i Wschodniej Europie. Dlatego szczególnie ważne jest dla nas posiadanie silnej bazy eksperckiej i referencyjnej w regionie. Kluczowe jest również wsparcie lokalnych wymagań i wyjście naprzeciw oczekiwaniom lokalnych klientów.

MSI Polska: Firmy produkcyjne stoją obecnie przed wyzwaniem konieczności ograniczenia kosztów. Jak QAD może im w tym pomóc? Jak zaprezentować firmom produkcyjnym korzyści wynikające z wprowadzenia rozwiązań QAD?

Karl Lopker: – W procesie odbudowy ważne są dwie rzeczy. Obok oprogramowania istotna jest wiedza ekspercka, dzięki której możemy zidentyfikować oszczędności i przygotować firmę do efektywnego korzystania z technologii w sytuacji, gdy firma wróci na ścieżkę wzrostu. Aktywnie pomagamy klientom przejść przez recesję i wspólnie z nimi rozwijamy produkt, który będzie odwoływał się do ich potrzeb. W ten sposób nie narażamy naszych klientów na korzystanie z niepotrzebnych funkcji.

W wielu przypadkach klienci mają unikalną wiedzę, która pomaga nam wzmocnić konkretne funkcje. Współpraca z nimi umożliwia lepsze dostosowanie produktu do konkretnych potrzeb. W tym celu tworzymy grupy rozwojowe, łączące klientów. To oni wyznaczają kierunek naszych poszukiwań i dalszego rozwoju produktu. W ten sposób jesteśmy pewni, że robimy produkt w pełni odwołujący się do ich oczekiwań.

Tak jak wspomniałem wcześniej, nasz produkt jest rozwijany pod kątem firm produkcyjnych i wyposażony w funkcje, które przeznaczone dla firm z rynku wytwórczego. Dzięki temu mamy doświadczenie i wiedzę, co pozwala nam być doradcami dla naszych klientów w obszarze zarządzania procesami.

MSI Polska: Jakie pan obserwuje tendencje w branży produkcyjnej? Jakich rozwiązań IT ta branża potrzebuje?

Karl Lopker: – Bierzemy pod uwagę przede wszystkim trendy panujące w sześciu sektorach wertykalnych, którym dedykujemy rozwiązanie. Dodatkowo śledzimy kierunki w rozwoju oprogramowania. Na tej podstawie wzmacniamy produkt. Pozwala nam to uzyskać przewagę nad innymi dostawcami. Jesteśmy również pewni, że działamy w zgodzie z wytycznymi prawa, standardami branżowymi czy technologicznymi.

Firmy produkcyjne zwracają obecnie szczególną uwagę na maksymalną efektywność procesów, co w konsekwencji przekłada się na eliminację strat, redukcję kosztów i przyspieszenie realizacji działań. Właśnie dlatego tak mocno eksponujemy korzyści płynące z zastosowania map procesów – narzędzia umożliwiającego wizualizację i dokumentację unikalnych procesów wewnętrznych charakterystycznych dla branży.

Kolejna kwestia stanowiąca wyzwanie dla firm produkcyjnych dotyczy lepszego, bardziej przejrzystego dostępu do danych w czasie rzeczywistym. Wynika to oczywiście z niepewności związanej z procesem decyzyjnym w trudnych czasach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom menedżerów, stworzyliśmy tzw. metryki operacyjne (Operational Metrics), kompletny zestaw miar umożliwiających śledzenie poziomu kluczowych wskaźników efektywności (Key Performance Indicatiors).

QAD kładzie również duży nacisk na usprawnienie obszaru Business Intelligence. W marcu 2011 r. planujemy debiut nowej wersji modułu BI tworzącej zupełnie nową jakość w tym obszarze. Wielu klientów zgłaszało nam problemy z obsługą raportów, wprowadzaniem zmian, dodawaniem nowych zapytań do hurtowni danych. Nowa wersja rozwiązania BI została wyposażona w wygodną przeglądarkę, która zwiększa wygodę użytkowania.

MSI Polska: Jakie widzi pan trendy rozwoju rozwiązań ERP dla sektora przemysłowego? Dobudowywanie nowych funkcji czy raczej rozwiązania specjalistyczne w architekturze SOA?

Karl Lopker: – Jako twórcy oprogramowania zwróciliśmy uwagę na cztery elementy: specjalizację branżową, efektywną implementację i użytkowanie systemu – co obniża całkowite koszty utrzymania systemu, funkcje pasujące do firmy oraz wygodę użytkowania. Przy wyborze dostawcy klienci najczęściej zwracają uwagę na specjalizację i doświadczenie w zakresie znajomości unikalnych procesów charakterystycznych dla branży. Nie chodzi o generalne rozumienie procesów, ale faktyczną znajomość unikalnych uwarunkowań każdej branży. W dalszym ciągu rozwijamy istniejące i dodajemy dodatkowe funkcje. W najnowszej wersji QAD 2010 postawiliśmy w szczególności na usprawnienie modułu finansowego oraz poprawę interfejsu użytkownika. Zwróciliśmy także uwagę na rozwiązania do planowania i harmonogramowania produkcji oraz zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (utrzymanie ruchu).

Kolejna sprawa, na którą zwracają uwagę użytkownicy to prostota użytkowania i perspektywy rozwoju w długim okresie. Głośnym tematem w ostatnim czasie jest z pewnością cloud computing. Coraz więcej klientów decyduje się właśnie na tę formę współpracy. Oprogramowanie dostępne w modelu Software as a Service (SaaS) sprawdza się zwłaszcza przy okazji szybkich inwestycji w zakresie nowych zakładów produkcyjnych. Chciałbym podkreślić, że dzięki elastycznej architekturze SOA oferujemy wygodne formy korzystania z oprogramowania. Pozwala to na dostarczanie systemu w trzech modelach: „na żądanie” (on demand/SaaS), lokalnie instalowanego (on premise) oraz zainstalowanego na dostarczanym serwerze (on appliance).

MSI Polska: W jakim kierunku powinna się rozwinąć oferta QAD w ciągu najbliższych lat?

Karl Lopker: – Firmy wychodzą z okresu spowolnienia gospodarczego, ale muszą się borykać z rosnącą konkurencją w skali globalnej. Dlatego musimy zawsze analizować sytuację z punktu widzenia konkurencyjności i sprawności procesów naszych klientów. Równocześnie musimy dbać o efektywność użytkowania systemu, stąd kierunek na zwiększenie jego użyteczności i funkcjonalności.

Strategia w kolejnym roku będzie kontynuacją naszej długookresowej strategii koncentracji na wybranych sektorach rynku wytwórczego, tak by jak najlepiej spełniać ich oczekiwania i dostosowywać produkt do zmiennych wymagań. Naszym zadaniem jest silne wsparcie realizacji celów biznesowych naszych klientów.

Rozmawiała

Elżbieta Jaworska