Internetowy Analizator Historii

Oprogramowanie przemysłowe Wonderware InTouch, stosowane do wizualizacji pracy urządzeń, linii i procesów produkcyjnych, można wzbogacić o funkcję analizowania parametrów przez Internet lub intranet, wykorzystując Internetowy Analizator Historii (oferowany w Polsce przez firmę ASTOR, dystrybutora oprogramowania Wonderware). Oprogramowanie składa się z serwera IndustrialSQL, gromadzącego dane z aplikacji InTouch, oraz pakietu raportowego ActiveFactory Reporting Web Site, zapewniającego analizowanie zgromadzonych danych z wykorzystaniem przeglądarki Internet Explorer. Dane zarejestrowane w aplikacji InTouch łatwo zaimportować do nowego systemu.

Internetowy Analizator Historii umożliwia analizę parametrów technologicznych w postaci wykresów przebiegów czasowych nazywanych trendami, a także przygotowywanie raportów w układzie tabelarycznym. Korzystając z przeglądarki internetowej, można na trendach analizować wartości bieżące oraz historyczne wskazanych parametrów. Wykres trendów można tak skonfigurować, aby wartości wielu zmiennych pokazywane były równolegle (jedne pod drugimi), co ułatwia np. wykonywanie analiz zależności występujących między parametrami. Na trendzie można też wyświetlić zdefiniowane granice alarmowe, informacje statystyczne oraz dołączyć komentarze, np. uwagi pracowników. Użytkownik może w programie Internet Explorer z dowolnego komputera w każdej chwili dokładnie przeanalizować parametry – dodaje Eddy Azad z firmy Parsec Automation. – W wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych odnotowuje się kolejne punkty procentowe wzrostu wydajności właśnie dzięki takiemu podejściu. produkcyjne lub kluczowe parametry technologiczne.

Wartości parametrów mogą być również analizowane w postaci raportów tabelarycznych. Trzeba jedynie wskazać parametry oraz przedział czasu, którego ma dotyczyć raport. Można przygotować szablony raportów, prezentujące dane w gotowym formacie uruchamianym na żądanie lub automatycznie co pewien czas, jako raporty na stronie WWW, np. za każdą zmianę, dzień, tydzień.

Internetowy Analizator Historii w każdej chwili da się rozbudować, obejmując większe zbiory parametrów i udostępniając raporty szerszej grupie osób.

astor.com.pl