Integracja w przemyśle

Sybase zrealizował w bieżącym roku dwa projekty integracyjne. W oparciu o mechanizm hurtowni danych Sybase IQ firma ComputerLand wraz z Centrum Informatyki Energetyki opracowała i wdrożyła Moduł Analityczny do systemu multiZBYT w ZE Warszawa-Teren. Moduł analityczny stał się sprawną platformą wspierania decyzji zarządczych, zapewniając przeprowadzanie długoterminowych analiz przy skróceniu czasu dostępu do informacji średnio o 90%.

Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa, partner firmy Sybase, realizuje obecnie kolejny projekt integracyjny mający na celu wsparcie zarządzania zasobami danych zgromadzonych w jednostkach Kompanii Węglowej. Technika Sybase IQ umożliwia analizę danych dotyczących sprzedaży, kosztów i przepływów magazynowych. Aktualnie trwa proces dostosowania systemu i kształtu raportów do potrzeb Kompanii Węglowej.

Testy systemu rozpoczęły się w 2004 roku. Decyzja o zakupie zapadła w I kwartale 2005 roku. Proces wdrożenia trwał około 3 miesięcy. Wkrótce system będzie eksploatowany przez 250 użytkowników.