Comarch BI w PKM Duda

Firma Comarch zakończyła wdrożenie systemu gromadzenia i analizy parametrów finansowych w Polskim Koncernie Mięsnym Duda. Rozwiązanie Comarch Business Intelligence dla grup kapitałowych wspomaga bieżącą sprawozdawczość wymaganą ustawą „Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi” z 1997 r.

Dane zbierane są poprzez w pełni konfigurowalny interfejs WWW, a następnie gromadzone w predefiniowanej hurtowni danych. Wykorzystanie wielowymiarowych obszarów analitycznych (w technice OLAP) ułatwia analizę efektywności i rentowności poszczególnych zakładów produkcyjnych i spółek zależnych. Zdefiniowane w systemie standardowe raporty są zgodne z systemem ESPI (Elektroniczny System Przekazywania Informacji, dawniej: Emitent).