INFOENERGETAB 2006

23–24 lutego 2006 r. w Bielsku-Białej odbędzie się 13. Sympozjum Systemy Informatyczne w Energetyce. Tematyka sympozjum obejmie m.in. wizualizację danych i informacji w przedsiębiorstwach energetycznych, systemy informatyczne dla rynku energii, w tym: centralne Systemy Odczytowe danych licznikowych, integracja systemów technologicznych z systemami zarządzania, systemy informacji przestrzennej, zintegrowane zarządzanie i monitoring systemów informatycznych, nowości na rynku sprzętowym. Patronat medialny nad sympozjum obejmie m.in. redakcja MSI Polska.