I KONGRES LINUKSA PROFESJONALNEGO: Linux w biznesie

1 czerwca br. w Warszawie odbył się I Kongres Linuksa Profesjonalnego. Wzięło w nim udział ponad 200 osób, uczestnicząc w prezentacjach, pokazach i dyskusjach dotyczących środowisk obliczeniowych opartych na systemie operacyjnym Linux.

Kongres, inaugurujący działalność Stowarzyszenia Linux Profesjonalny, został zorganizowany przez firmy Oracle, Novell i IBM. Skierowany był do kadry zarządzającej oraz specjalistów IT. Podczas spotkania zaprezentowano obecny stan i perspektywy rozwoju środowisk linuksowych, koncentrując uwagę na zagadnieniach rynkowych, technicznych i wdrożeniowych.

W kongresie wzięli udział m.in. (na zdjęciu): Dariusz Fabiszewski (dyrektor generalny IBM Polska), Paweł Piwowar (prezes Oracle Polska) i Jacek Pacholczyk (prezes Novell Polska). Wiodący temat – Linux w biznesie – został omówiony w ramach siedmiu prezentacji, wygłoszonych przez prezesa Stowarzyszenia Linux Profesjonalny, Stanisława M. Stanucha oraz przez użytkowników systemów linuksowych i specjalistów z firm Oracle, Novell i IBM.

Honorowi goście kongresu, na zdjęciu od lewej: Dariusz Fabiszewski (dyrektor generalny IBM Polska), Paweł Piwowar (prezes Oracle Polska) i Jacek Pacholczyk (prezes Novell Polska)

S. Stanuch przedstawił dostępne dane na temat aktualnej pozycji i perspektyw rozwoju rynku rozwiązań linuksowych. Tomasz Skarbowski z FIN Life i Jacek Podsiadły z Eldorado omówili wdrożenia systemów linuksowych w ich firmach. Przedstawiono też wdrożenia w: Banku Zachodnim WBK i PKO BP, Elektrowni Bełchatów, Polskiej Bibliotece Internetowej, PARP i Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Piotr Pająk (IBM), Tomasz Surmacz (Novell) i Artur Górnik (Oracle) przedstawili obecne profesjonalne rozwiązania informatyczne dla platformy Linux.

Cykl prezentacji został uzupełniony demonstracją produktów linuksowych dla biznesu. Kongres zakończyła moderowana przez Stanisława M. Stanucha dyskusja panelowa na temat „Linux w firmie. Dlaczego tak?”, w której udział wzięli Marcin Gajdziński (IBM), Tomasz Surmacz (Novell) i Wojciech Karwowski (Oracle).

Celem Stowarzyszenia Linux Profesjonalny jest m.in. upowszechnianie wiedzy o profesjonalnych rozwiązaniach linuksowych, promowanie współpracy producentów oprogramowania i sprzętu oraz firm oferujących usługi związane z Linuksem, a także szeroko pojęty marketing i lobbing na rzecz profesjonalnych rozwiązań open source.

– Każdy, kto zawodowo zajmuje się informatyką

czy nowoczesnym zarządzaniem informacją, musi uznać ogromną wartość Linuksa dla biznesu – powiedział Stanisław M. Stanuch, prezes Stowarzyszenia Linux Profesjonalny. – Stowarzyszenie Linux Profesjonalny podjęło się organizacji kongresu, by udowodnić wszystkim polskim firmom, że rozwiązania linuksowe są dzisiaj tworzone przez profesjonalistów i dla profesjonalistów.

www.linuxpro.org.pl/kongres