Go Forward: lepsze efekty wdrożeń SAP dzięki nowej metodyce BCC

  Od października br. BCC stosuje nową wersję metodyki wdrożeniowej – Go Forward. Nowa metodyka BCC wykorzystuje unikalne elementy usprawniające wdrożenia: m.in. zaangażowanie organizacji serwisowej BCC podczas projektu, tworzenie koncepcji rozwiązania w postaci graficznej w standardzie BPMN (Business Process Modeling Notation) oraz portal projektowy, przygotowany w środowisku MS SharePoint.

   

  „Od czasu przygotowania pierwszej wersji w 1998 roku, metodyka BCC jest stale wzbogacana. W ostatnim czasie tych zmian było dość dużo i nie wynikały one tylko z naszych doświadczeń z realizacji dziesiątek projektów SAP w Polsce i kilkunastu krajach świata. Uwzględniliśmy także ewolucję myślenia o rozwiązaniach IT w przedsiębiorstwie. Coraz mocniej postrzegamy je w kontekście nie jednorazowego projektu, lecz całego ich cyklu życia – od wdrożenia, poprzez efektywne użytkowanie, aż do utrzymania i rozwoju” – mówi Michał Kunze, Kierownik Biura Projektów BCC.

  Dlatego do nowej wersji metodyki BCC – Go Forward – zostały wprowadzone unikalne elementy, pozwalające klientom BCC osiągnąć lepsze efekty projektów SAP – w postaci usprawnień w biznesie, osiągniętych dzięki efektywnie użytkowanemu i utrzymywanemu rozwiązaniu SAP.

  Obecnie, oprócz konsultantów wdrożeniowych, w wybranych pracach projektowych uczestniczą konsultanci serwisowi BCC. Dzięki temu klient podczas startu produkcyjnego i po nim korzysta ze wsparcia organizacji serwisowej BCC, pracującej według standardów ISO 20000 i kodeksu dobrych praktyk ITIL. Start produkcyjny przebiega sprawniej, a użytkownicy nowego systemu mogą się bardziej skoncentrować na swoich zwykłych obowiązkach.

  Zgodnie z założeniami Go Forward, podczas tworzenia koncepcji rozwiązania SAP BCC posługuje się standardem BPMN (Business Process Modeling Notation), który w postaci graficznej odzwierciedla wzorcowe i projektowane procesy. Punktem wyjścia są procesy wzorcowe, przedstawione w postaci czytelnych diagramów. Praca nad koncepcją polega na ich weryfikacji i adaptacji. Użycie zrozumiałej formy graficznej pozwala osiągnąć lepszy efekt: docelowe rozwiązanie jest lepiej dopasowane do potrzeb firmy, zaś dzięki wykorzystaniu predefiniowanych wzorcowych procesów zespoły wdrożeniowe mogą się skupić na optymalizacji biznesu.

  Uczestnikom projektu udostępniany jest specjalny portal, przygotowany w MS SharePoint – będący wirtualnym środowiskiem ich pracy. Mają oni stały, z każdego miejsca na świecie, dostęp do dokumentów projektowych oraz aktualnych informacji o statusie i postępie prac. Dzięki użyciu portalu prace wdrożeniowe są realizowane sprawniej, a uczestnicy projektu mogą skoncentrować się na pracy nad lepszymi efektami projektu.

  „Te elementy wyróżniają Go Forward spośród innych metodyk stosowanych w projektach SAP. Kładziemy w ten sposób nacisk nie tylko na usprawnienie prac wdrożeniowych, ale także na osiągnięcie lepszego rezultatu. Wdrożenie SAP nie jest przecież celem samym w sobie – lecz jest nim uzyskanie postępu w zarządzaniu. Metodyka Go Forward tworzy doskonałe warunki do osiągnięcia tego celu” – podsumowuje Michał Kunze.