Dream Report dla automatyki

Grupa specjalistów z dziedziny systemów automatyki, systemów wizualizacyjnych SCADA stworzyła dla rynku automatyki nowe, unikatowe narzędzie do zbierania i integracji danych oraz raportowania.

Systemy automatyki przemysłowej nie miały dotychczas systemów raportowych, dających możliwości agregacji danych z różnych źródeł. Oparte były na zmodyfikowanych standardowych aplikacjach biurowych i biznesowych, połączonych z oprogramowaniem produkcyjnym.

Dream Report zapewnia: raportowanie z różnych źródeł i systemów automatyki w jednej aplikacji, podłączenie do urządzeń, zbieranie i rejestrację danych i alarmów, agregację bieżących i historycznych danych oraz ich prezentację zarówno w formie elektronicznej, drukowanej, jak i w Internecie. Mogą go stosować wszyscy dotychczasowi użytkownicy systemów SCADA różnych producentów, korzystający z programów do raportowania opartych na MS Excel, Crystal Report i innych.

Jedynym przedstawicielem Ocean Data Systems i wyłącznym dystrybutorem produktu Dream Report w Polsce jest firma SABUR.