Współpraca CA z NTT System

Firma NTT System instaluje na produkowanych przez siebie komputerach stworzone przez CA oprogramowanie antywirusowe (eTrust Antivirus) i antyszpiegowskie (eTrust PestPatrol Anti-Spyware) oraz CA Desktop DNA Migrator – program do zarządzania i zabezpieczania DNA komputera (ustawień użytkownika, jego preferencji i danych). Podpisana w listopadzie 2005 r. umowa jest pierwszym kontraktem OEM firmy CA w Polsce. Będzie obowiązywała przez najbliższe dwa lata.

Firma CA podpisuje podobne umowy na całym świecie. Jednym z najbardziej znanych jest kontrakt z firmą Microsoft. Na jego mocy oprogramowanie ochronne CA zostało powiązane z systemem operacyjnym Windows XP. W ciągu najbliższego roku firma zamierza zawrzeć cztery kontrakty z największymi w Polsce producentami komputerów.