Zarządzanie na światowym poziomie

 

Albert Smektalski

wiceprezes zarządu i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych w firmie Scanclimber sp. z o.o. Z firmą Scanclimber związany od 2001 r. Odpowiadał za przeprowadzenie projektu wdrożeniowego SAP w trzech spółkach grupy Scaninter, do której należy Scanclimber, zlokalizowanych w Polsce, Niemczech i Finlandii.

Firma Scanclimber została wyróżniona tytułem Lidera Informatyki 2007 w XI edycji konkursu organizowanego przez redakcję Computerworld. Tytuł został przyznany za konsekwentne budowanie pozycji rynkowej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych w spółkach Grupy Scaninter w Polsce, Niemczech i Finlandii.

Jako dynamicznie rozwijająca się firma potrzebowaliśmy rozwiązań zapewniających maksymalne wykorzystanie naszego potencjału – mówi Albert Smektalski, wiceprezes zarządu i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych w firmie Scanclimber sp. z o.o. – Dzięki systemowi SAP zintegrowaliśmy wszystkie przedsiębiorstwa wchodzące w skład Grupy Scaninter i znacząco poprawiliśmy jakość zarządzania. Rozwiązania informatyczne wnoszą ogromną wartość dla naszej firmy. Dzięki nim działamy coraz sprawniej i jesteśmy w stanie konkurować na światowym poziomie.

Firma powstała w 1954 r. pod nazwą Przedsiębiorstwo Państwowe Fabryka Dźwignic ZREMB Gniezno. Od początku specjalizowała się w produkcji podestów i specyficznych maszyn wiszących. W latach 1989–1998 firma funkcjonowała pod nazwą FADA sp. z o.o. (udziałowcy: Skarb Państwa, kapitał kanadyjski).

Od 1998 r., po przejęciu większości udziałów przez Scaninter AG z siedzibą w Szwajcarii, spółka weszła w skład grupy należącej do międzynarodowego holdingu Plettac Group i zmieniła nazwę na Scanclimber sp. z o.o. (udziałowcy: Skarb Państwa, WBK SA, OY Scaninter NOKIA). Od 2004 r. firma należy do Grupy Scaninter OY (udziałowcy: OY Scaninter NOKIA), a w 2008 r. inwestorem strategicznym został Equitec OY (udziałowcy: OY Scaninter Nokia, Equitec). Prawdopodobnie jeszcze w 2008 r. zadebiutuje na fińskiej giełdzie.

Obecnie Scanclimber oferuje cztery systemy transportu pionowego:

 • transport towarów (podesty budowlane towarowe oraz dźwigi towarowe do magazynów i hurtowni) – SC1000 oraz SC1300
 • transport osób i towarów (podesty budowlane towarowo-osobowe i specjalizowane dźwigi osobowe o zastosowaniu przemysłowym) – SC4000 oraz SC5000,
 • transport osób i towarów oraz miejsca pracy (podesty ruchome masztowe, podesty wiszące segmentowe, pozostałe maszyny) – M600, MTP600, PM1200,
 • inne urządzenia transportu pionowego stanowiące produkcję jednostkową lub małoseryjną, np. SC-400K.

Przedsiębiorstwo zajmuje się również produkcją specyficznych rozwiązań, przykładem jest dźwig inspekcyjny wykorzystywany w porcie w Chorwacji czy winda towarowa używana w TP SA.

– Pięć lat temu produkcja na zamówienie stanowiła ok. 5–10% naszej produkcji – wyjaśnia Albert Smektalski. – Teraz przekonujemy klientów, żeby rezygnowali z zamawiania drogich, bardziej skomplikowanych technologicznie wyrobów, w zamian oferujemy możliwość modyfikacji naszych produktów standardowych. To rozwiązanie dużo tańsze.

Obecnie w oddziałach produkcyjnych zatrudnionych jest 209 osób. Od 2004 r. firma dynamicznie rośnie. Produkcją wielu detali zajmują się poddostawcy działający w okolicach Gniezna. W planach jest powiększenie parku maszynowego i budowa 2 lub 3 hal.

– Aspekty, z których jestem zadowolony, które przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorstwa, do zmiany stylu zarządzania firmą – to wdrożenie światowej klasy rozwiązań w zakresie finansów, controllingu i zarządzania strategicznego – podkreśla Albert Smektalski.

Wybór systemu ERP

Powody, które zmusiły firmę do poszukiwania zintegrowanego sytemu ERP, są dość oczywiste. Po pierwsze – target costing. – Zauważyliśmy, że można sprzedawać typowy produkt za średnią cenę lub oferować możliwość dostosowania standardowych projektów do życzeń klienta, aby zwiększyć jego satysfakcję – wyjaśnia Albert Smektalski. – Współpracujemy z klientem w celu osiągnięcia efektów, które pragnie uzyskać.

Wcześniej Scanclimber wykorzystywał system MRP Vertex – było to pierwsze wdrożenie MRP w Polsce. Niestety, w miarę rozwoju firmy system nie nadążał z obsługą wszystkich newralgicznych aspektów jej działania. Postanowiono wdrożyć system SAP, a realizację projektu powierzono firmie 7milowy. – System IT miał np. umożliwić oszacowanie standardowego kosztu wytworzenia – mówi Albert Smektalski. – Chcieliśmy mieć rozwiązanie, które będzie nam tworzyło system baz danych. Oferta Scanclimbera kierowana jest do coraz szerszej grupy. Dzięki systemowi SAP dane są integrowane i sprawdzany poziom sprzedaży. Firma 85% produkcji sprzedaje za granicę. W Polsce z jej wyrobów korzystają głównie elektrociepłownie.

Korzyści z wdrożenia IT

 • Usprawnienie procesu planowania w przedsiębiorstwie
 • Poprawa relacji z kluczowymi dostawcami i odbiorcami
 • Wdrożenie systemów motywacyjnych opartych na efektach pracy (Management By Objectives, system oceny pracowników)
 • Proaktywna postawa załogi do wykonywanych zadań
 • Zwiększenie świadomości kosztowej i projakościowej u pracowników
 • Zmniejszenie liczby (z 33 w 2000 r. do 19 w 2006 r.) i wartości reklamacji (ze 161 tys. zł w 2000 r. do 46 tys. zł)
 • Trafne identyfikowanie potrzeb klientów (dostosowanie produktów do indywidualnych oczekiwań, realizacja projektów jednostkowych – target costing)
 • Systematyczny wzrost udziału w rynku przez wykorzystanie informacji z macierzy portfelowych
 • Wzrost elastyczności zarządzania
 • Informatyzacja przedsiębiorstwa sprzyjająca koncentrowaniu się na aspektach strategicznych zamiast analizy danych historycznych
 • Poprawa wskaźników rentowności, płynności, wypłacalności
 • Skrócenie cyklu operacyjnego o 30 dni

– Istnieje jeden plan kont w Finlandii, w Niemczech oraz w Polsce i numer konta wspólny dla wszystkich jednostek gospodarczych. Nie trzeba dokonywać masek na systemie czy wyjaśnień w Excelu. To była wartość dodana wdrożenia – reengineering procesów – podkreśla Albert Smektalski.

Na razie przedsiębiorstwo wykorzystuje 70% możliwości systemu IT, koncentruje się bowiem na agregacji regionalnej. Docelowo będzie wprowadzona funkcja Just in time powiązana z CRM. – Powinien to być system otwarty, w którym kooperant będzie mógł podejrzeć nasze zamówienia, aby optymalnie zaplanować czas i wielkość dostawy – tłumaczy Albert Smektalski.

Koszty wdrożenia

Żadnej radykalnej zmiany nie da się wprowadzić bezboleśnie. Zarząd Scanclimbera musiał poradzić sobie z problemami socjotechnicznymi oraz konfliktami wewnętrznymi związanymi z podziałem zadań – zakres obowiązków zmieniał się, zasoby były przenoszone między działami. Musiał ponieść istotne nakłady na szkolenia pracowników oraz pokonać trudności w realizacji zadań operacyjnych, związane z szybkim rozwojem przedsiębiorstwa, zmianą modelu działania (outsourcing z BCC).

Systemy inżynierskie

W firmie Scanclimber wykorzystywane są dwa systemy inżynierskie – Vertex G4 Mechanical Engineering i Vertex G4 Electrical Engineering.

Vertex G4 jest 4. generacją oprogramowania wykorzystywanego w inżynierii mechanicznej. Jest przystosowany do prostego, intuicyjnego oraz mniej czasochłonnego modelowania 3D oraz wykonywania dokumentacji 2D. Zapewnia możliwość pracy nad jednym projektem jednocześnie kilku osób tworzących zespół projektowy, co skraca czas procesu projektowania i znacznie go usprawnia. Umożliwia także zarządzanie materiałami, tworzenie i przechowywanie raportów i ekspertyz projektowych oraz współpracę w innymi systemami CAD, np. Solid Edge, Nestix (generowanie ścieżek obróbczych do maszyn CNC), Femap Nx Nastran (obliczenia wytrzymałościowe).

Vertex Electrical Engineering to system CAD przeznaczony do projektowania instalacji elektrycznych i automatyki dla różnych gałęzi przemysłu oraz do zarządzania plikami danych.

Dzięki wykorzystaniu technik IT Dział Technologiczny zrealizował w 2006 r. kilka strategicznych zadań dla firmy: wprowadzenie do systemu SAP struktur wszystkich głównych produktów (SC1000, SC1300, SC4000, SC5000, SC2032, SC1432 i dodatkowo żądanych części zamiennych), wprowadzenie technologii wypalania i gięcia (1400 detali na wypalarce, ustalenie normatywów), wprowadzenie programu Vertex do projektowania przyrządów technologicznych.

Współpraca z SAP

Vertex został przystosowany do współpracy z funkcjonującym w firmie systemem SAP, co znacznie ułatwia i przyspiesza proces projektowy, produkcyjny, a także zakupowy danych elementów.

Umożliwia łatwy import danych (indeksów materiałowych) z systemu SAP, automatyczne przyporządkowanie ich projektowanemu elementowi, eksport indeksów z Verteksa do systemu SAP. Dzięki tej operacji numery rysunków produkowanych części stają się automatycznie numerami (indeksami) elementów sprzedażnych, co pozwala uniknąć błędów podczas składania zamówień.

Dzięki wykorzystaniu pełnej integracji pomiędzy systemami SAP a Vertex możliwe było wprowadzenie w 2007 r. na rynek trzech nowych produktów oraz stworzenie koncepcji nowej rodziny dźwigów, rozwijanej w 2008 r., szczególnie w zakresie wyższych udźwigów i większych prędkości podnoszenia. Rodzina nowych dźwigów pozwoli wejść na rynki, gdzie potrzebne są dźwigi o zwartej konstrukcji, stosowane na budowach w centrum miast przy zasilawww. msipolska.pl WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2008 11 niu prądem 32A, z możliwością transportu za pomocą standardowej naczepy. Ponadto prędkości podnoszenia rzędu 50–90 m/min umożliwią zdobycie rynków zbytu, gdzie budowane są budynki o bardzo dużych wysokościach, takich jak Rosja, Singapur, Malezja, USA.

Pełny outsourcing

Spółki grupy Scaninter korzystają z systemu SAP w modelu pełnego outsourcingu. System jest zlokalizowany w centrum outsourcingowym BCC w podpoznańskich Złotnikach. – Wybierając ten model, uniknęliśmy konieczności kosztownej inwestycji w zakresie platformy sprzętowej. Za stałą opłatą mamy dostęp do wydajnego systemu, którym administrują wyspecjalizowani konsultanci. My zaś możemy skoncentrować się na biznesie i zarządzaniu firmą – wyjaśnia Albert Smektalski.

Na platformie BCC instalowane jest oprogramowanie stanowiące własność użytkownika. BCC dostarcza licencje na system operacyjny, zarządza kopiami bezpieczeństwa, zapewnia platformę sprzętową i łącza. Ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie mocy obliczeniowej i zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa danych.

Wypowiedź bezpośredniego użytkownika

 

 

 

 

 

Michał Bazyly

główny informatyk

w firmie Scanclimber sp. z o.o.

 

 

 

 

 

Wprowadziliśmy wiele rozwiązań informatycznych mających na celu usprawnienie działalności naszej firmy. Są wśród nich takie programy, jak: Vertex G4, Solid Edge, Adobe, Nestix, Cybelec, oprogramowanie do homebankingu i wiele innych.

Nad nimi wszystkimi stoi jednak system SAP, który pełniąc rolę swoistego integratora i koordynatora, jednocześnie sam wnosi wiele udoskonaleń. SAP pozwolił nam zautomatyzować pracę, obniżając tym samym ryzyko błędu związanego z czynnikiem ludzkim.

Wypowiedź dostawcy systemu

 

 

 

 

 

Grzegorz Rogaliński

prezes SAP Polska

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwa takie jak Scanclimber należą do motorów napędzających polską gospodarkę. Dokładność i rozwaga, a jednocześnie chęć bycia innowacyjnym w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwiązań informatycznych dowodzi, że sposób zarządzania firmą Scanclimber stoi na prawdziwie światowym poziomie.

Moje doświadczenia i obserwacja rynku z ostatnich lat wskazują, że najwięcej satysfakcji i najszybsze reultaty wdrożeń systemów SAP uzyskujemy właśnie wśród firm średniej wielkości, szukających wiarygodnego i zaufanego partnera, który wspierać będzie ich rozwój nie tylko dziś, lecz także za 5, 10 i 15 lat.

Wypowiedź wdrażającego

 

 

 

 

 

Sławomir Hulalka

dyrektor ds. konsultingu,

7milowy

 

 

 

 

Branża, w której działa Scanclimber, wymaga dużej elastyczności biznesowej. Oczekiwania klientów często wychodzą poza standardowe wyroby i składają oni nietypowe zlecenia, co wiąże się z koniecznością opracowania nowych projektów, przeprowadzenia kalkulacji oraz oszacowania zasobów ludzkich i czasowych. Tak samo jak w przypadku urządzeń standardowych, w nietypowych przypadkach klienci oczekują szybkiego potwierdzenia ceny i terminu realizacji zamówienia. Dzięki wdrożeniu systemu IT przedsiębiorstwo Scanclimber zminimalizowało czas oczekiwania klienta na odpowiedź. Dział handlowy może bezpośrednio w systemie sprawdzić stan magazynu, a jeżeli maszyna nie jest dostępna, oszacować czas produkcji i termin jej dostarczenia.

Wdrożenie systemu w Scanclimber było dla nas wyjątkowym przedsięwzięciem także w innym wymiarze, gdyż 7milowy po raz pierwszy zaangażował się w międzynarodowy projekt. Uważam, że mamy tutaj szczególny powód do dumy. Rozwiązanie opracowane przez 7milowy na potrzeby polskiej spółki zostało przeniesione na grunt fiński i niemiecki i jest z powodzeniem wykorzystywane w spółkach grupy działających w tych krajach. Dodam, że całość zagranicznej części projektu zrealizowaliśmy w języku angielskim przy udziale polskich i fińskich ekspertów. Międzynarodowe zespoły projektowe miały ułatwić nam realizację nadrzędnego celu projektu, jakim była harmonizacja procesów i nazewnictwa w ramach jednej grupy. Udowodniliśmy tym samym, że kraj wdrożenia nie jest barierą działania dla 7milowego.

Sukces projektu w Scanclimber związany jest w dużej mierze z faktem, że Scanclimber okazał się świadomym partnerem wdrożeniowym. W czasie projektu zgodnie z planem angażował siły i zasoby, aby sprawnie i w założonych terminach realizować stawiane przed zespołem zadania. Pozytywne doświadczenia z wcześniejszych etapów pozwalają firmie w dalszym ciągu myśleć o rozbudowie systemu, m.in. planowane jest wdrożenie modułu HR.

Korzyści z wdrożenia

 • Redukcja o 90% czasu obsługi zamówienia klienta
 • Zmniejszenie kosztów współpracy z dostawcami o 40%
 • Redukcja średnio o 20% kosztów utrzymania zapasów w magazynie
 • Uzyskanie pełnej kontroli nad procesem zaopatrzenia w towary, surowce, materiały oraz usługi w zakresie ilości, terminów, jakości, ceny i warunków finansowych, odpowiedzialnych osób
 • Kontrola procesu zaopatrzenia w środki trwałe z uwzględnieniem prowadzenia gospodarki remontowej w zakresie nabytej licencji
 • Usprawnienie wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa
 • Zwiększenie stopnia automatyzacji procesów zachodzących w firmie poprzez ich odwzorowanie w systemie informatycznym oraz wyeliminowanie części ręcznych operacji
 • Uproszczenie i standaryzacja procesów oraz procedur w firmie
 • Uzyskanie narzędzi do prowadzenia zintegrowanego procesu planistycznego (ciąg procesów planistycznych od prognozowania sprzedaży, planowania wielkości dostaw i terminów produkcji, zleceń produkcyjnych, zapotrzebowań na surowce)

 

w zakresie sprzedaży

 • Zmniejszenie liczby telefonów potrzebnych do realizacji zamówienia o 80%
 • Poprawa dostępności produktów do sprzedaży z 80% do 98%
 • Poprawa dokładności konfiguracji produktów z klientem w czasie rzeczywistym

 

w zakresie logistyki i dystrybucji

 • Redukcja poziomu o 30%
 • Poprawa punktualności dostaw z 70–75% do 87%
 • Zmniejszenie kosztów transportu zapasów o 20%
 • Redukcja średniego dystansu i czasu dostaw o 33%
 • Poprawa wykorzystania powierzchni magazynowej
 • Skrócenie czasu pobierania i pakowania

 

w zakresie zaopatrzenia

 • Redukcja poziomu o 30%
 • Redukcja czasu odpowiedzi dostawców na zapytania ofertowe o 80%
 • Zmniejszenie kosztów współpracy z dostawcami o 40%
 • Zmniejszenie kosztów zakupów o 5–10%
 • Poprawa doboru dostawców i ich oceny