CRM rozsyła SMS-y

Oprogramowanie bs4-Intranet autorstwa firmy bs4 internet zostało wzbogacone o moduł “Komunikacja SMS”, który umożliwia rozsyłanie SMS-ów bezpośrednio z programu CRM do wyselekcjonowanej grupy kontrahentów. Zapewnia również automatyczne powiadamianie klientów i pracowników o określonym zdarzeniu zarejestrowanym w systemie.

– SMS to szybszy sposób zawiadomienia klienta. Często łączymy wysłanie oferty e-mail z informowaniem przez SMS. Wysyłamy SMS-y podczas zleceń serwisowych i podczas ich ukończenia, np. kiedy czekamy na potwierdzenie kosztów naprawy serwisowej. Za pomocą SMS-ów organizujemy też kampanie promocyjne, gdy oferta ma krótki termin ważności. Najważniejsze, że możemy raportować i wyciągać wnioski dotyczące skuteczności prowadzonych akcji – mówi Jakub Kumor, dyrektor firmy Promobile z Kielc, zajmującej się dystrybucją notebooków.

Moduł jest również dobrym rozwiązaniem dla firm posiadających pracowników w terenie, których trzeba szybko (po najniższych kosztach) poinformować np. o nowym zleceniu od klienta lub spotkaniu.

– Pracodawca ma pełną kontrolę nad SMS-ami wysyłanymi przez pracowników lub przez system. Może zarządzać uprawnieniami do wysyłki. Ma również dostęp do zestawień wysłanych SMS-ów – mówi Michał Lipiecki, dyrektor bs4 internet.

Firma bs4 internet to producent oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Działa w Poznaniu od 2002 r. Sztandarowy produkt – bs4-intranet z głównym modułem bs4-CRM – został wdrożony w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach różnych branż. Oprogramowanie ma charakter modułowy. Służy do zarządzania relacjami z klientami (CRM), koordynowania zadań, tworzenia bazy wiedzy o ofercie firmy. Wspiera kanały komunikacji z klientami: e-mail, telefon, faks, WWW, SMS.

www.bs4.pl