Centrum Doskonałości usług w firmie Infor

W lutym Infor ogłosił wprowadzenie zmian w globalnym dziale PSO (Professional Services Organization), podkreślając swoje zaangażowanie w redukowanie całkowitego kosztu posiadania (Total Cost of Ownership) aplikacji biznesowych.

Na stanowisko wiceprezesa ds. globalnych usług profesjonalnych został mianowany John Flavin, dotychczasowy wiceprezes ds. satysfakcji klienta w Infor. Nowo utworzone stanowisko w strukturze firmy posłuży do kierowania międzynarodowym zespołem zajmującym się usługami w dziedzinie oprogramowania. Infor utworzył również grupę Usług Zarządzanych, która w Centrum Doskonałości zajmie się standaryzacją istniejących usług, takich jak SaaS (Software as a Service).

Dzięki doświadczonemu zespołowi ekspertów branżowych zlokalizowanych w różnych zakątkach globu Infor nie tylko dostarcza oprogramowanie dostosowane do określonych potrzeb biznesowych, ale i obniża jego całkowity koszt posiadania. Utworzenie korporacyjnego stanowiska odpowiedzialnego za zarządzanie tym zespołem powinno zwiększyć ogólną wydajność, upowszechnić najlepsze praktyki i poprawić zdolność dopasowania zespołu ekspertów do potrzeb każdego klienta.

Usługi firmy Infor obejmują: zarządzanie aplikacjami (Application Management Services – AMS), zarządzanie lokalne aplikacjami biznesowymi Infora lub firm trzecich (w tym: administrowanie systemami i bazami danych oraz wsparcie help desku), SaaS – aplikacje oferowane na żądanie jako usługa internetowa, zdalny hosting aplikacji dla licencjonowanego oprogramowania, kastomizacje – wydzielony zespół, który zarządza dostosowaniem aplikacji i integracją z produktami firm trzecich, dodatkowy personel – lokalny personel IT do wsparcia projektów klienta.

John Flavin ma 25 lat doświadczenia w dziedzinie aplikacji biznesowych, a także w rozwoju produktu, sprzedaży, wsparciu oraz usługach. Przed rozpoczęciem pracy w firmie Infor pracował na stanowiskach kierowniczych w Future Three, JBA International, Unisys oraz w Ford Motor Company.

Podległy Flavinowi dział Usług Zarządzanych Infor prowadzony jest przez Paula Pinto, który dołączył do firmy na początku 2008 r., a od 23 lat zajmuje się usługami konsultingowymi dotyczącymi aplikacji biznesowych. Ma też bogate doświadczenie w outsourcingu biznesu i funkcji IT w różnych regionach świata. Przed dołączeniem do firmy Infor zajmował kierownicze stanowiska w Epicor Software, NIIT Technologies oraz Whittman-Hart.