IFS Applications w Stoczni Marynarki Wojennej SA

  IFS realizuje drugi etap wdrożenia systemu IFS Applications w gdyńskiej Stoczni Marynarki Wojennej SA. Przyczyni się to do zwiększenia kontroli, efektywności oraz konkurencyjności spółki na rynku. Funkcje systemu IFS wdrożone w pierwszym etapie projektu zakończonym w marcu 2008 r. wpłynęły już na redukcję kosztów i czasu dostaw.

  Stocznia Marynarki Wojennej SA w Gdyni działa nieprzerwanie od 1922 r. Zajmuje się remontami, budową, przebudową i modernizacją jednostek pływających marynarki wojennej, floty handlowej, rybackiej i technicznej. W zakres jej działalności wchodzi również produkcja urządzeń specjalnych, wyrobów, podzespołów i części zamiennych. W ostatnich latach stała się technicznym i remontowym zapleczem procesu logistycznego do współdziałania z siłami morskimi NATO.

  Firma świadczy też różnego typu usługi – od remontowych, dokowych, projektowych i kooperacyjnych aż po transportowe, spedycyjne i magazynowe. Ze względu na różnorodną działalność w maju 2007 r. zdecydowała się na wdrożenie najnowszej wersji IFS Applications.

  Proces wdrożeniowy został podzielony na dwa etapy. Etap pierwszy, trwający od 15 maja 2007 r. do 31 marca 2008 r., objął następujące moduły: IFS Finanse, IFS Dystrybucja (w zakresie zaopatrzenia), IFS Zasoby Ludzkie i IFS Płace.

  Obecnie wdrażane są kolejne moduły: IFS Dystrybucja (w części dotyczącej sprzedaży), IFS Produkcja, IFS Projekt, IFS Remonty oraz IFS Zarządzanie Dokumentacją. Uruchomienie systemu w pełnej funkcjonalności planowane jest na drugą połowę 2009 r.

  Stocznia dostrzega już efekty wdrożenia systemu IFS Applications. Zalicza do nich przede wszystkim usprawnienie zarządzania gospodarką magazynową – dane na temat tego, czy potrzebny materiał jest w magazynie i w jakiej ilości, są dostępne na bieżąco. Ograniczono również koszty zakupów i magazynowania, a czas dostawy został znacznie skrócony. Obecnie z systemu IFS Applications w Stoczni Marynarki Wojennej SA korzysta 450 użytkowników.

  – Nowoczesne, zintegrowane aplikacje biznesowe firmy IFS sprawdzają się w największych korporacjach na świecie, w tym w przemyśle stoczniowym – mówi Marcin Taranek, prezes zarządu IFS Poland. – Naszym zdaniem system może stać się istotnym wsparciem dla stoczni w realizacji ambitnego zadania unowocześnienia polskiej floty.

  IFS Applications wspiera produkcję, zarządzanie wartością uzyskaną oraz zarządzanie serwisem, umożliwiające usprawnienie procesów finansowych i produkcję typu lean zgodnie z lokalnymi regulacjami.