Cena ważniejsza niż ekologia

Jak wynika z najnowszych badań D-Link Technology Trend, przeprowadzonych wśród firm sektora MŚP, przy zakupie sprzętu IT walory ekologiczne stanowią marginalną rolę. Mimo wysokiej świadomości ekologicznej oraz świadomości korzyści wynikających z używania energooszczędnych urządzeń, firmy przy zakupach kierują się przede wszystkim ceną.

Najnowsze wyniki badań przeprowadzonych wśród małych i średnich przedsiębiorstw są zaskakujące. Niemalże wszyscy ankietowani (94%) zgodzili się z twierdzeniem, że wykorzystanie energooszczędnych urządzeń przyczynia się do dbałości o środowisko naturalne. Jednak przy zakupie sprzętu na posiadane przez producentów certyfikaty związane z ochroną środowiska zwraca uwagę niecała połowa (49%) z nich. Jeszcze mniejszy odsetek firm (36%) zwraca uwagę na poszanowanie środowiska przy produkcji sprzętu.

Aż cztery na pięć firm (81%) uważa, że czynnik energooszczędności powinien być brany pod uwagę przy zakupie sprzętu IT, przeciwnego zdania jest jedynie 6% badanych. Zgodnie z tymi deklaracjami postępuje jednak niespełna połowa ankietowanych. Co więcej, wśród firm z sektora MŚP, które organizują przetargi na dostawy sprzętu IT, prawie połowa (47%) nigdy nie uwzględnia czynnika energooszczędności w specyfikacji przetargowej. Niecała jedna trzecia z nich (31%) robi to rzadko, tylko jedna piąta zaś deklaruje, że robi to często lub zawsze (22%).

Mimo że 37% firm zadeklarowało gotowość do ponoszenia dodatkowych kosztów w związku z inwestycjami w Green IT, w praktyce to cena decyduje o zakupie. Według badań, w zeszłym roku jedynie 15% firm dokonało zakupu jakiegokolwiek urządzenia IT kierując się jego walorami ekologicznymi. Ankietowani zapytani wprost na co zwracają uwagę przy zakupie w pierwszej kolejności wskazywali właśnie cenę (85%), jakość urządzeń (84%) oraz gwarancje i serwis posprzedażowy (79%). W dalszej kolejności wymieniali renomą producenta (29%) oraz jakość obsługi klienta (13%), a na szarym końcu – walory ekologiczne (12%).

Badanie D-Link Technology Trend na temat zielonego IT przeprowadziła firma International Data Group Poland (IDG) w maju 2009 r. Badanie wykonano metodą wywiadów telefonicznych na grupie 200 firm z sektora MSP zatrudniających od 50 do 250 pracowników.

Mariusz Piaseczny, PR Manager Eastern Europe, D-Link

– Polskie firmy są świadome korzyści wynikających z zastosowania produktów Green IT. Menedżerowie odpowiedzialni za inwestycje informatyczne nad wyraz chętnie przyznają, że zwracają uwagę na ekologiczne walory urządzeń podczas inwestycji w infrastrukturę informatyczną. Jednak fakty przeczą tym deklaracjom. Jedynie 15% polskich firm zakupiło w minionym roku sprzęt IT kierując się jego energooszczędnością. Czynnik „ekologiczności” urządzeń wciąż przegrywa konkurencję z bardziej wymiernymi cechami produktów, przede wszystkim z ceną urządzeń. Pełne sprzeczności wyniki badań wskazują na rozdarcie firm, które chciałyby inwestować w „zielone” rozwiązania informatyczne, jednak w obliczu słabszej koniunktury rynkowej na pierwszym miejscu stawiają koszty zakupu sprzętu.