ITCube CRM w firmie HUCK Polska

W lipcu 2008 r. rozpoczęło się wdrożenie oprogramowania ITCube CRM w firmie HUCK Polska. Głównym celem wdrożenia było stworzenie jednego, spójnego systemu informatycznego gromadzącego informacje o potencjalnych i obecnych klientach firmy. Do tej pory dane o kontrahentach były przechowywane w różnych miejscach takich jak program handlowy czy arkusze kalkulacyjne używane przez handlowców.  Uporządkowania tych wszystkich informacji podjęła się firma ITCube Software wdrażając jednocześnie swoje autorskie oprogramowanie ITCube CRM.  

Pierwszy etap wdrożenia rozpoczął się od importu danych. Na początku przeniesiono informacje o kontrahentach oraz osobach kontaktowych z programu handlowego Subiekt GT.  Następnie zostały zaimportowane dane dotyczące potencjalnych klientów takich jak urzędy, szkoły, kluby sportowe, które do tej pory znajdowały się w arkuszach kalkulacyjnych handlowców. Po uporządkowaniu tych danych, w szczególności usunięciu duplikatów,  zostały zaimportowane towary z programu handlowego. Dzięki temu powstała baza produktów, na bazie której wszyscy handlowcy będą mogli przygotowywać spójne oferty a następnie wygrane sprzedaże przekształcać w zamówienia. Aby nie przepisywać zamówień do programu handlowego, co zawsze wiąże się z dodatkową pracą oraz możliwością popełnienia błędów, zdecydowano się na zmianę programu handlowego. I tak w kolejnym etapie wdrożenia została zainstalowana Symfonia Premium a system ITCube został z nią zintegrowany. Aktualnie można w dowolnym momencie automatycznie przenieść zamówienie z systemu ITCube do programu Symfonia Premium a handlowcy mają wgląd w stan rozrachunków klientów oraz stany magazynowe.  

Firma HUCK Polska Sp. z o.o. jest oddziałem niemieckiej firmy HUCK GmbH – producenta siatek sportowych, ochronnych, przemysłowych i budowlanych. Firma HUCK GMBH jest obecna na europejskim i światowym rynku od ponad 40 lat, m in. w Kanadzie, USA, Belgii, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Austrii i Czechach.