Autodesk PLM 360 będzie demokratyzował świat systemów PLM

O systemach PDM (Product Data Management), w tym Autodesk Vault – rozmowa z Andrzejem Poćwierzem, menedżerem ds. rozwiązań Autodesk dla przemysłu

Jak można ocenić rozwój systemów PDM w Polsce?

Andrzej Poćwierz, Autodesk: – Powstanie rozwiązań do zarządzania projektem (PDM) było wynikiem rosnącej złożoności projektów, a co za tym idzie – danych inżynierskich. Nie bez znaczenia były coraz bardziej skomplikowane powiązania pomiędzy plikami tworzonymi przez nowe aplikacje inżynierskie. Sprawne zarządzanie w sposób „manualny” stawało się coraz bardziej czasochłonne, a błędy związane z wykorzystaniem niewłaściwej dokumentacji lub jej wersji coraz bardziej kosztowne. W niektórych przypadkach, np. rozproszone biura projektowe, sprawna wymiana danych pomiędzy placówkami bez wykorzystania systemów do zarządzania danymi stawała się wręcz niemożliwa. Systemy PDM umożliwiały szybkie wyszukiwanie dokumentów i tworzenie oraz przechowywanie wielu wersji danego projektu, zapewniając kontrolę dostępu do danych inżynierskich. Pozwoliło to zwiększyć grono odbiorców danych inżynierskich w firmie i poza nią.

Obecnie nowoczesne systemy PDM są w pełni przystosowane do wymagań procesów związanych z rozwojem produktu, do specyfiki pracy związanej z nowymi systemami inżynierskimi oraz do przepływu zadań w działach projektowych, produkcyjnych, jak również poza nimi. Systemy tego typu są najlepiej dostosowane do potrzeb projektowania z użyciem oprogramowania CAD i są w stanie optymalnie wykorzystywać ich specjalistyczne funkcje oraz zintegrować z istniejącymi w firmach systemami ERP.

W Polsce widoczna staje się tendencja wykorzystywania systemów PDM nie tylko w dużych firmach, będących oddziałami światowych korporacji, ale również w mniejszych i średnich lokalnych przedsiębiorstwach.

Czy kryzys finansowy wpłynął na kondycję rynku PDM?

Andrzej Poćwierz: – Jeśli chodzi o rynek rozwiązań PDM Autodesk, to od czasu ich pojawienia się na rynku mamy coroczny wzrost sprzedaży. W ostatnim okresie jest on nawet trzycyfrowy.

Na pytanie, czy gdyby nie kryzys dynamika sprzedaży byłaby jeszcze większa, niestety nie potrafię odpowiedzieć.

Która branża produkcyjna najchętniej wykorzystuje systemy PDM?

Andrzej Poćwierz: – Obecnie najwięcej instalacji Autodesk Vault znajduje się w szeroko rozumianej branży maszynowej, gdzie nasze systemy inżynierskie działają od dłuższego czasu. W najbliższym jednak czasie przewidujemy rozszerzenie w sposób naturalny ich obecności na inne branże, w tym: zbrojeniową, stoczniową, energetyczną czy wydobywczą. Również firmy architektoniczne i budowlane wykazują coraz większe zainteresowanie rozwiązaniami z zakresu PDM.

Jakie korzyści ze stosowania Autodesk Vault można przedstawić zarządom przedsiębiorstw produkcyjnych?

Andrzej Poćwierz: – Oczywiste jest chyba stwierdzenie, że w obecnych czasach rynek wymusza na firmach skrócenie czasu opracowywania projektów. Oprócz wykorzystania rozwiązań do cyfrowego prototypowania, także zastosowanie systemów PDM stanowi klucz do skrócenia czasu wprowadzania produktów na rynek. Pozwalają one bowiem wyeliminować dużo manualnej pracy, upraszczając i przyspieszając opracowywanie produktów dostosowanych do określonych potrzeb i wymogów klientów.

Aplikacja Autodesk Vault pomaga uporządkować dane projektowe i ponownie je wykorzystać. Gromadzi informacje o produktach, dzięki czemu nie ma potrzeby zaczynania pracy projektowej od początku. Co więcej umożliwia przechowywanie i przeszukiwanie danych CAD (np. plików Autodesk Inventor) oraz danych spoza systemu (np. plików Microsoft Office). Dzięki wersjonowaniu plików zawsze istnieje możliwość „wycofania się” do starszej wersji, bez potrzeby ręcznego odtwarzania stanu przeszłego. Aplikacja umożliwia także znalezienie potrzebnych informacji i skrócenie czasu poszukiwań.

Autodesk Vault zapewnia bezpieczne przechowywanie wszystkich danych o projekcie w jednym miejscu, aby osoby zaangażowane w proces projektowy miały do nich dostęp i mogły je w prosty sposób wykorzystać. Praca współbieżna optymalizuje proces projektowania, eliminuje błędy konstrukcyjne związane z brakiem przepływu informacji pomiędzy członkami zespołu lub różnymi działami. Usuwanie błędów na etapie konstrukcyjnym jest wielokrotnie tańsze niż w fazie produkcyjnej. A co najważniejsze inżynierowie mają pewność, że na produkcję jest wysyłana właściwa wersja dokumentacji.

Rozwiązania PDM są praktyczne i wydajne. Koszty ich zakupu zwracają się bardzo szybko, bariery przed ich wdrożeniem są coraz mniejsze. Archiwa elektronicznej dokumentacji projektowej CAD rozrastają się szybko, ale bez właściwego systemu mogą stać się trudne do zarządzania. Inwestycja jest zatem opłacalna nawet w przypadku małych biur projektowych i inżynierskich.

Jakie są potrzeby branży produkcyjnej z punktu widzenia dostawcy rozwiązań PDM?

Andrzej Poćwierz: – Systemy PDM, takie jak rodzina produktów Autodesk Vault, mogą rozwiązać kluczowe problemy, jakie można napotkać w procesie powstawania produktu. Główne wyzwania klientów w tym zakresie dotyczą: czasochłonnego wyszukiwania danych, pracy współbieżnej, braku zabezpieczenia danych, problemów z zrządzaniem złożoną strukturą plików CAD oraz braku automatyzacji, aktualności wersji, niewystarczającego poziomu wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji z działami zewnętrznymi, niewystarczającego wykorzystania już istniejących projektów, braku zarządzania wydaniami i zmianami, nieprawidłowego tworzenia i ręcznego przenoszenia zestawień materiałowych (BOM) do systemu ERP. Dużą zaletą rozwiązań Autodesk jest ich skalowalność. Pozwala to na wykorzystanie systemów PDM zarówno w dużych przedsiębiorstwach z rozbudowaną strukturą, jak i w niedużych firmach posiadających niewielkie biura projektowe.

Systemy PDM realizują zatem szereg zadań wewnątrz całej organizacji. Z punktu widzenia inżyniera podstawową zaletą będzie przyspieszenie procesu wyszukiwania danych, z kolei na poziomie przedsiębiorstw – chociażby wspomaganie standaryzacji. Naturalną korzyścią wynikającą z zastosowania systemów PDM będzie przyspieszenie cyklu rozwoju produktu. W obecnej sytuacji rynkowej szybkość może być kluczowym elementem w walce o klienta i zamówienia. Systemy te również zapewniają przeanalizowanie większej liczby wariantów danego projektu.

Autodesk PLM 360 w modelu przetwarzania w chmurze. Premiera odbyła się w marcu 2012 r. Jak Autodesk widzi rynek PLM?

Andrzej Poćwierz: – Cennym uzupełnieniem istniejących aplikacji PDM, wykraczającym jednak daleko poza ograniczenia PDM i tradycyjnego PLM, jest najnowsza propozycja Autodesk – Autodesk PLM 360. To nowoczesne, łatwo konfigurowalne rozwiązanie oparte na przetwarzaniu w chmurze, zapewniające bogactwo możliwości za ułamek kosztów tradycyjnych systemów PLM. I w odróżnieniu od tradycyjnych systemów PLM, które w całej swojej historii były drogie i skomplikowane, Autodesk PLM 360 można błyskawicznie i łatwo konfigurować w celu spełnienia konkretnych wymogów klienta w zakresie procesu zarządzania całym cyklem życia produktu.

Jest to również pierwsze oparte na przetwarzaniu w chmurze rozwiązanie PLM, skupiające się na zastosowaniach biznesowych, wykraczając poza proces konstruowania oraz zarządzania zestawieniami materiałowymi (BOM). Aplikacja jest zawsze aktualna i zgodna z dowolnymi konfiguracjami stosowanymi u danego klienta, a użytkownicy mają do niej dostęp zawsze i wszędzie – praktycznie z każdego urządzenia przenośnego lub przeglądarki internetowej. Autodesk PLM 360 oferuje również możliwość integracji i współdziałania z lokalnymi systemami PDM, w tym oczywiście z oprogramowaniem Autodesk Vault.

Mam nadzieję, że podobnie jak inne systemy stworzone przez naszą firmę przyczyniły się do upowszechnienia systemów inżynierskich, tak Autodesk PLM 360 będzie demokratyzował świat systemów PLM.

Rozmawiała

Elżbieta Jaworska