PLM – innowacje w produktach i produkcji

Systemy PLM zapewniają zarządzanie całym cyklem życia produktu – od powstania koncepcji przez fazę projektową i etap produkcji aż po wycofanie produktu z użycia i utylizację. Przyspieszają wprowadzanie innowacji w produktach i produkcji.

W warunkach wychodzącej z recesji gospodarki skuteczność działań zmierzających do opracowywania nowych produktów będzie coraz bardziej uzależniona od zastosowania zaawansowanych narzędzi informatycznych, takich jak oprogramowanie PLM do zarządzania cyklem życia produktów (Product Lifecycle Management). Rosnącą rolę będą również odgrywać aplikacje umożliwiające współpracę wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces rozwojowy, dzielenie się przez nie aktualizacjami, ponowne wykorzystywanie danych oraz usprawnianie procesów. To jeden z kluczowych wniosków opublikowanego w 2011 r. raportu Harvard Business Review. Sponsorowane przez Siemens PLM Software badanie ponad 1200 firm z całego świata potwierdza rolę PLM w poprawie wydajności procesów badawczych, rozwojowych oraz projektowych.

– Analiza odpowiedzi udzielonych w tej ogólnoświatowej ankiecie ujawniła ogromny wpływ narzędzi informatycznych na promowanie i usprawnianie procesów projektowania i rozwoju nowych produktów – stwierdził Alex Clemente, dyrektor zarządzający Har-

vard Business Review Analytic Services. – Sukces w obszarze opracowywania nowych produktów będzie w coraz większym stopniu zależał od zastosowania aplikacji informatycznych, takich jak PLM, w bardziej przemyślany i umożliwiający szerszą współpracę sposób – bez ograniczeń geograficznych, przy dużej liczbie zaangażowanych stron i z wykorzystaniem osiągnięć z wielu różnych dziedzin.

Rynek PLM

Według oceny firmy badawczej IDC (raport „Technology Selection: Worldwide Product Life-Cycle Management (PLM) Applications 2011–2015 Forecast”, październik 2011 r.) do roku 2015 wartość globalnego rynku oprogramowania PLM wzrośnie do 20,5 mld USD.

Procesy wytwórcze są coraz bardziej złożone i rozproszone. Częste interakcje powodują szybki wzrost liczby projektów, procesów i informacji biznesowych, które rozproszone zespoły muszą następnie uporządkować pod kątem ważności oraz zarządzać nimi przez cały cykl życia produktów. Jeszcze do niedawna PLM pozostawał niemal wyłączną domeną dużych firm. Obecnie po te narzędzia sięgają także mniejsze firmy, które zamierzają konkurować na globalnych rynkach.

– Liderzy rynku PLM dobrze rozumieją współczesny, rozwijający się rynek PLM oraz identyfikują przyszłe możliwości dotyczące przeznaczonych dla przedsiębiorstw aplikacji PLM, wspierających przygotowanie i wdrożenie bezbłędnej strategii produktu – powiedział Sanjeev Pal, starszy analityk, IDC Manufacturing Insights, w komentarzu do raportu z 25 marca 2011 r. dotyczącego rynku oprogramowania PLM. Według IDC część rynku PLM dla produkcji dyskretnej charakteryzuje się najsilniejszym wzrostem.

Z kolei firma konsultingowa i badawcza CIMdata, Inc., zajmująca się rynkiem PLM, przeprowadziła w marcu 2011 r. badania, na podstawie których oszacowała, że to systemy cPDM (collaborative Product Definition Management) – przemysłowe systemy zbiorowego zarządzania danymi produktu – stanowią i będą stanowiły najszybciej rozwijający się segment rynku PLM, osiągając w 2015 r. wartość 15 mld USD. Według CIMdata drugim pod względem szybkości wzrostu rynkiem jest sektor narzędziowy (CAx).

PLM w modelu cloud computing

Badani przez IDC Manufacturing Insights producenci (raport „Business Strategy:

Cloud Computing in Manufacturing”, czerwiec 2011 r.) zidentyfikowali trzy główne korzyści biznesowe systemów opartych na przetwarzaniu w chmurze. Są to: zmniejszenie całkowitych kosztów zakupu sprzętu, poprawa wydajności personelu IT i poziomu usług świadczonych użytkownikom końcowym, obniżenie całkowitych kosztów zakupu i utrzymania licencji oprogramowania.

Dostawcy systemów PLM poddali się fali najnowszych trendów i zaadaptowali na własne potrzeby model przetwarzania w chmurze (cloud computing). Ale to już temat na osobny artykuł w kolejnym numerze MSI Polska._

Korzyści z PLM: przyspieszenie premiery rynkowej produktu • realizacja jednocześnie wielu zadań • dostęp do obszernej, uporządkowanej, dokładnej i zsynchronizowanej wiedzy o produkcie na wczesnym etapie cyklu jego życia • szybsze spełnianie oczekiwań oraz preferencji docelowych klientów i rynków

Funkcje PLM: gromadzenie i zarządzanie informacjami oraz procesami dotyczącymi produktu • wspomaganie procesu zaopatrzenia • zarządzania dostawcami • zapewnianie zgodności z regulacjami • obowiązującymi przepisami • zarządzanie projektami (PPM) • zarządzanie szatą graficzną • zarządzanie formułami/przepisami, specyfikacjami • zarządzanie partnerami oraz dostawcami • kontrola jakości

Obecnie z systemów PLM korzystają: przemysł lotniczy i obronny • samochodowy i transportowy • artykułów powszechnego użytku • administracja rządowa • edukacja i usługi • przemysł zaawansowanych technologii i elektroniczny • branża maszynowa i przemysłowa • nauki przyrodnicze • przemysł energetyczny