AMICA z oprogramowaniem Wonderware

  Firma Amica SA, polski producent sprzętu AGD, w celu poprawienia współczynników wydajnościowych i dostępności prasy wdrożyła system Wonderware do rejestrowania i analizy przestojów produkcyjnych oraz monitorowania wydajności produkcji. Wspomaga on kontrolę oraz zarządzanie wydajnością kluczowej dla zakładu prasy, która determinuje produkcję w całym Zakładzie Kuchni. Wdrożenie z testami trwało 60 dni. Kilka miesięcy później współczynnik efektywności OEE monitorowanej maszyny wzrósł o ponad 5%.

  Zaimplementowany system składa się z oprogramowania Wonderware do śledzenia przestojów zintegrowanego ze stacją wizualizacyjną Wonderware InTouch oraz z kilku internetowych stanowisk raportowych. Takie rozwiązanie dostarcza Działowi Utrzymania Ruchu narzędzie do zbierania i raportowania danych o awariach, do tej pory rejestrowanych przede wszystkim ręcznie. Pomaga też w przewidywaniu przestojów, co pozwala służbom UR lepiej się do nich przygotować i szybciej reagować.

  System Wonderware zapewnia także lepszą kontrolę pracy strategicznej dla zakładu maszyny, a dzięki automatyzacji wprowadzanie danych skraca czas tworzenia raportów oraz zmniejsza liczbę pomyłek podczas wprowadzania danych.

  Jednym z głównych powodów wyboru systemu Wonderware był łatwy w obsłudze moduł raportowy, oparty na wbudowanym portalu internetowym DTWeb. Każdy użytkownik może w nim tworzyć dowolne raporty na temat wydajności i pracy maszyny, sortując przestoje pod kątem poszczególnych powodów, zmian czy zleceń produkcyjnych.

  Dodatkowym argumentem przemawiającym za wyborem rozwiązania był prosty konfigurator systemu, dzięki któremu Dział Utrzymania Ruchu sam wykonuje wszystkie modyfikacje. W przyszłości planowane jest wykorzystanie oprogramowania Wonderware jako mobilnej stacji diagnostycznej, która umożliwi monitorowanie wydajności i przestojów innych maszyn w zakładzie Amica.

  Po wdrożeniu systemu powstała jedna, wspólna baza danych przestojów i awarii, będąca wiarygodnym źródłem informacji. Na podstawie przygotowywanych w systemie raportów i analiz można zoptymalizować pracę prasy. Dzięki temu wiadomo, w co i jak inwestować, aby zwiększać efektywność maszyny oraz całego Zakładu Kuchni.

  System dostarczyła firma ASTOR, wdrożenie wykonał Hi Tron sp. z o.o. we współpracy z działem technicznym Amica SA.