Urządzenia Datalogic Mobile z odczytem GS1 DataBar

    Urządzenia Datalogic Mobile, wszystkie komputery przenośne z Microsoft Windows Mobile i Windows CE, mogą dekodować nowy rodzaj kodu kreskowego GS1 DataBar.

    Od 1 stycznia 2010 r. wszystkie systemy do skanowania kodów kreskowych na artykułach handlowych będą musiały mieć możliwość odczytywania kodów kreskowych GS1 DataBar (źródło: www.gs1.org/databar). Aby sprostać zapotrzebowaniu rynku, Datalogic Mobile rozpoczęła przystosowanie swoich urządzeń do odczytywania nowego kodu.

    Symbole GS1 DataBar (wcześniej RSS) używane będą do identyfikowania m.in. małych artykułów i mogą zawierać więcej informacji niż obecne kody kreskowe EAN/UPC. GS1 DataBar zawiera zaszyfrowany Global Trade Item Number (GTIN – Globalny Numer Jednostki Handlowej), który zapewni identyfikację produktów trudnych do oznaczenia, np. świeżej żywności czy produktów rolnych. Symbole te mogą również zawierać Identyfikatory Aplikacji GS1, tj. numery partii i daty ważności, tworząc rozwiązanie do obsługi uwierzytelniania i namierzania produktów różnego rodzaju, takich jak mięso, artykuły pożywcze i rolne.

    Produkty Datalogic Mobile mają wszystkie cechy wymagane do pełnej obsługi GS1 DataBar 2010 Sunrise oraz przyszłych aplikacji dla GS1 DataBar. Komputery Datalogic Mobile potrafią odczytać siedem wariantów GS1 DataBar, które mogą występować w łańcuchu dostaw sprzedaży detalicznej. Firma Datalogic Mobile wprowadza nową symbolikę dekodowania GS1 DataBar w swoich komputerach przenośnych Kyman, Falcon 4400, Datalogic Memor, Datalogic Skorpio, Datalogic JET i Pegaso.

    Dla klientów detalicznych Datalogic Mobile stworzyła specjalną stronę internetową poświęconą GS1 DataBar, z której można pobrać bezpłatnie „Białą księgę – GS1 DataBar™ 2010 Sunrise, An Explanation from a Retailer’s Perspective” („GS1 DataBar™ 2010 Sunrise, Objaśnienie z perspektywy sprzedawcy detalicznego”).