Xpertis dla cash & carry

    Macrologic projektuje na zamówienie sieci hurtowni należących do ITUM Owoce system, który zewidencjonuje wszystko „od ananasa do ziemniaka”. Firma ITUM Owoce od lat działa na rynku FMCG i aktualnie posiada 19 hal handlowych w południowej Polsce. Projektowany system będzie docelowo obsługiwać punkty sprzedaży w 27 miastach.

    ITUM Owoce prowadzi działalność handlową polegającą na zakupie i sprzedaży produktów szybkiej rotacji w systemie samoobsługowym. Sieć sprzedaży jest nastawiona na klientów prowadzących działalność gospodarczą. Firma sprzedaje dziennie około 320 ton towarów.

    – Projekt ITUM to bardzo kreatywne zadanie – mówi Przemysław Stein, szef projektu w Macrologic. – Firma chce być identyfikowana ze świeżymi produktami, a nowy system ma być ważnym elementem wspomagającym kreowanie takiego wizerunku. System projektowany na podstawie naszego rozwiązania Xpertis ma m.in.: w pełni automatyzować proces sprzedaży, wprowadzić SCM dla kontraktowania towarów u rolników, transportu i magazynowania oraz monitorować świeżość przechowywanych towarów.

    Istotnym założeniem jest zapewnienie ciągłości pracy systemu, niezbędnej do zapewnienia sprzedaży w branży FCMG, oraz integracji danych do analiz zarządczych w centrali firmy w Wodzisławiu Śląskim.