Aby nie dopuścić do przestojów

Firma HDF, specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania do zarządzania procesami, opracowała autorskie rozwiązanie zapewniające automatyczną, natychmiastową konfigurację rozładowanego wcześniej terminala przenośnego z czytnikiem kodów kreskowych, działającego w systemie łączności bezprzewodowej. Rozwiązanie HDF zapewnia aktualizację aplikacji i przywrócenie prawidłowego działania terminala w sieci – po przyłączeniu zasilania urządzenie jest w pełni sprawne. Oznacza to wyeliminowanie zagrożenia przerwania produkcji, a także optymalne wykorzystanie czasu pracowników, lepsze zastosowanie sprzętu oraz oszczędności wynikające z braku konieczności wyposażania terminali w stacje dokujące. HDF zakończyła po- myślnie testowanie nowego rozwiązania i wprowadza je do standardowej oferty.

Terminale przenośne ze skanerami kodów kreskowych, pracujące w systemach sieci radiowej, wymagają regularnego doładowywania (z reguły raz w tygodniu). Gdy dopuści się do kompletnego rozładowania akumulatora urządzenia – najczęściej wskutek błędu ludzkiego – przywrócenie skanera do pracy w ramach sieci jest czasochłonne. Trzeba ponownie skonfigurować urządzenie oraz zainstalować odpowiednią aplikację. Im bardziej rozległy system, obejmujący większą liczbę terminali, tym problem bardziej zagraża ciągłości produkcji. Dotychczas, aby nie dopuścić do bardzo kosztownych przestojów w pracy linii produkcyjnej, przedsiębiorcy zostawiali kilka zapasowych, sprawnych urządzeń.