8 mln licencjonowanych użytkowników

Liczba sprzedanych licencji na oprogramowanie firmy Autodesk przekroczyła 8 mln. Wynik ten osiągnięto dzięki stałemu wzrostowi w zakresie oprogramowania do projektowania 2D, nowym licencjom w gospodarkach rozwijających się, jak również wzrostowi w obszarze rozwiązań do modelowania 3D.

W samym tylko IV kw. roku finansowego 2007 Autodesk dostarczył ponad 47 tys. komercyjnych stanowisk oprogramowania 3D, w tym Autodesk Inventor, Civil 3D oraz rozwiązania oparte na platformie Revit. Łączne przychody z tych produktów wzrosły o 40% w porównaniu z IV kw. roku finansowego 2006, osiągając rekordową wartość 121 mln USD, co stanowi 24% wszystkich przychodów czwartego kwartału.

W IV kw. roku finansowego miało także miejsce 44-procentowe zwiększenie przychodów z gospodarek rozwijających się w krajach Azji i Pacyfiku, Europy Centralnej i Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Ameryki Łacińskiej.

www.autodesk.com