3h w 20 minut: inwestycje mierzone w minutach

GEA Technika Cieplna to spółka należąca do międzynarodowego koncernu GEA Group AG, który od blisko 80 lat jest wiodącym producentem wysokiej klasy specjalistycznych urządzeń procesowych oraz komponentów. Specjalizuje się w doborze, projektowaniu i produkcji wysokosprawnych wymienników ciepła. Zakład w Opolu stanął przed wyzwaniem związanym z prawie pięciokrotnym zwiększeniem produkcji w ciągu ostatnich 2 lat. Dynamiczny rozwój firmy wspierają aplikacje QAD, wprowadzane w celu realizacji jego unikatowych wymagań biznesowych.

GEA Technika Cieplna posiada najobszerniejszą na świecie ofertę wymienników ciepła dla przemysłu, składającą się obecnie z 400 różnych rodzajów. Firma dysponuje ogromną powierzchnią produkcyjną rzędu 12 000 m2, z czego 1372 m2 stanowi specjalnie wydzielona i kompletnie wyposażona hala, przeznaczona wyłącznie do produkcji wymienników ze stali wysokostopowej. Rocznie powstaje tu około 5 tys. sztuk wymienników ciepła i pozostałych wyrobów stalowych.

– Nasza firma wymagała, by system informatyczny obejmował wszystkie obszary w firmie i kompleksowo wspierał każdy dział. Z punktu widzenia systemów informatycznych produkcja w zakładzie jest dosyć skomplikowana, ponieważ jest to proces ściśle jednostkowy. Każdy nasz produkt, każde nasze zlecenie jest inne. Nigdy się nie powtarza. Zadanie systemów informatycznych polega na tym, żeby wspomóc opracowywanie takich zleceń, usprawnić tworzenie dokumentacji przy założeniu, że nie możemy się oprzeć na żadnym innym wcześniejszym – mówi Jacek Nazgowicz, IT Manager GEA Technika Cieplna.

Działalność przedsiębiorstwa wspiera system QAD Enterprise Applications, który w kompleksowy sposób obejmuje m.in. takie obszary, jak księgowość i finanse, gospodarka magazynowa i materiałowa, produkcja oraz obsługa zleceń. GEA korzysta również z systemu kodów kreskowych, co m.in. zapewniło precyzję przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, wygodę raportowania oraz znacząco usprawniło proces produkcji. Celem projektu wprowadzenia najnowszej wersji zintegrowanego systemu ERP, realizowanego w 2010 r., była poprawa wydajności, zwłaszcza w obszarze planowania produkcji i zapewnienie wysokiej efektywności pracy zespołu.

Złożone produkty, wydajne narzędzia

Specyfika pracy zakładu polega na konieczności precyzyjnego planowania produkcji, co stanowi kluczowy proces przesądzający o sprawności organizacyjnej. Problemy związane z planowaniem mogą spowodować opóźnienia na produkcji. Wytwarzane w zakładzie GEA rozwiązania charakteryzują się dużym stopniem złożoności. Najprostsze wymienniki ciepła mogą składać się z 30-40 elementów, natomiast te najbardziej skomplikowane wymagają zaprojektowania tysięcy elementów. W przypadku obliczania czasów technologicznych liczba zmiennych w dokumentacji sięga tysięcy.

– W związku z dynamicznym rozwojem zakładu GEA w Opolu i znaczącym zwiększeniem produkcji potrzebowaliśmy wygodnego i sprawnego narzędzia, które zapewniłoby szybkie tworzenie dokumentacji technologicznej na potrzeby zwiększonej produkcji – podkreśla Rafał Koszembar, Plant Director, GEA Technika Cieplna.

W efekcie firma wdrożyła aplikację QAD Configurator. Rozwiązanie wspiera produkcję jednostkową. Jego wdrożenie umożliwiło rozwiązanie problemu przeciążenia zespołu tworzącego Dział Przygotowania Produkcji.

– Technolodzy nie nadążali z opracowywaniem zamawianych produktów, co stanowiło wąskie gardło kluczowego dla firmy procesu – przekonuje Rafał Koszembar. – Technolog rozpoczyna pracę z kwestionariuszem Configuratora. Odpowiadając na zawarte w nim pytanie, buduje model zamówionego produktu. W oparciu o te dane aplikacja automatycznie tworzy w systemie strukturę oraz technologię. Dodatkowo wbudowane mechanizmy walidacyjne ograniczają możliwości powstawania błędów.

Przed wdrożeniem aplikacji QAD Configurator przygotowanie tzw. teczek BOM z informacją o strukturze materiałowej, obejmującej pełne opracowanie technologiczne na potrzeby produkcji trwało 3 godziny. Dzięki aplikacji QAD proces ten ogranicza się do 20 minut. W dodatku technolog korzystał z 2-3 programów, co wymagało ciągłego wprowadzania informacji. Obecnie realizowane jest to w jednej aplikacji.

– Inwestycja we wdrożenie oprogramowania zwróciła nam się po 6 miesiącach, co oznacza wyjątkowo szybki zwrot. Mogę ją śmiało polecić każdej firmie, która ma w tej chwili problemy związane z czasem przygotowywania swoich produktów tak, aby produkcja mogła zacząć je wytwarzaćdodaje Jacek Nazgowicz.

Na drodze do efektywnego przedsiębiorstwa

Wraz z dalszą ewolucją potrzeb firmy kierownictwo podjęło decyzję o implementacji nowych aplikacji informatycznych zwiększających sprawność działania zakładu. Wśród wprowadzanych rozwiązań znajdują się: QAD Business Intelligence, które umożliwi dostarczanie przejrzystych informacji dla zarządu firmy oraz QAD Supply Chain Portal, zapewniający uporządkowanie procesu dostaw materiałów. Plan wprowadzenia nowych rozwiązań jest efektem współpracy w ramach modelu Customer Engagement stosowanego przez QAD na całym świecie.

– GEA Technika Cieplna należy do grona firm, które w świadomy i zaplanowany sposób rozwijają potencjał informatyki pod kątem potrzeb biznesowych. Sukcesywnie wprowadzane systemy IT wspierają konkretne obszary działalności operacyjnej, zwiększając efektywność procesów. Projekty realizowane przez GEA Technika Cieplna w oparciu o aplikacje QAD poszerzają listę dobrych praktyk dla całego rynku produkcyjnego w Polsce. Jesteśmy przekonani, że nasze podejście Customer Engagement przewidujące bliską współpracę z klientem przynosi najlepsze efekty biznesowe i najszybszy zwrot z inwestycji – mówi Artur Sawicki, dyrektor sprzedaży QAD Polska.

Rzetelna informacja dla zarządu

Projekt wprowadzenia systemu QAD Business Intelligence ma na celu zapewnienie zarządowi firmy zupełnie nowego sposobu przedstawiania informacji o faktycznym stanie działalności zakładu. Ze względu na dynamiczny rozwój firmy tradycyjne raporty prezentujące działalność zakładu okazały się niewystarczające.

– Oczekiwania i potrzeby kierownictwa w zakresie dostępu do danych są bardzo duże. Systemy Business Intelligence otwierają nowy poziom wizualizacji i dostarczania informacji dla zarządu firmy. Oczekuje on bowiem przejrzystej prezentacji krytycznych danych na temat produkcji, finansów i sprzedaży – mówi Jacek Nazgowicz. – W związku z tym, że podstawę działalności naszego zakładu stanowi rozwiązanie QAD Enterprise Applications, aplikacja Business Intelligence tego samego dostawcy zapewni najlepszą współpracę w ramach całego systemu IT.

Firma GEA Technika Cieplna to zakład całkowicie skoncentrowany na produkcji, stąd według założeń kierownictwa aplikacja BI powinna zapewnić przejrzysty obraz wszystkich zasobów produkcyjnych, a przede wszystkim aktualnego oraz planowanego obciążenia produkcji. Rozwiązanie umożliwi przedstawienie informacji również na zewnątrz, co w decydujący sposób wpłynie na poprawę współpracy z odbiorcami.

– Chcemy widzieć z dokładnością do zlecenia, jak wyglądają i jak dynamicznie ewoluują możliwości produkcyjne zakładu, co przyda się również do samego planowania produkcji. Kierownicy korzystający z aplikacji BI będą mogli sprawdzić, czy w najbliższym czasie wystąpią jakieś problemy na produkcji i jakie kroki należy podjąć. BI zapewni pełną wizualizację obciążeń produkcyjnych – podkreśla Jacek Nazgowicz.

Porządek z dostawcami

Celem wprowadzenia QAD Supply Chain Portal jest uporządkowanie procesu dostaw materiałów dla całej firmy, czego wynikiem powinno być bardziej efektywne wykorzystanie logistyki wewnętrznej i magazynowej.

– Często spotykamy się z sytuacją, że w jednym terminie przyjeżdża wielu dostawców. Wprowadzenie portalu do zarządzania pracą dostawców zapewni odpowiednie rozłożenie aktywności w magazynie. Już na etapie rozmowy z kontrahentami będziemy mogli planować, kiedy dane auto powinno przyjechać. Dział magazynu będzie przygotowany, co i w jakich ilościach przyjedzie. Dzięki wprowadzeniu QAD Supply Chain Portal oczekujemy zdecydowanego wzrostu wydajności magazynu oraz usprawnienia współpracy z dostawcami – podkreśla Jacek Nazgowicz.