15 lat KIGEiT

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, skupiająca firmy i instytucje związane z dziedziną elektronicznych technik przetwarzania i przekazu informacji, obchodzi 15 rocznicę powstania. Z tej okazji władze izby przyznały wyróżnienia.

Specjalne wyróżnienie, za współpracę przy tworzeniu polityki dla sektora elektronicznego, otrzymał wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak. Jego zastępca Adam Szejnfeld został uhonorowany za istotny wkład w legislacyjny proces tworzenia korzystnych warunków dla inwestycji i rozwoju przemysłu elektronicznego w Polsce.

– Dzięki działaniom instytucji takich jak Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska znajduje się w czołówce krajów rozwijających się – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld, odbierając wyróżnienie.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji powstała w 1992 r. jako branżowa organizacja podmiotów gospodarczych, które zajmują się produkcją, importem-eksportem, usługami oraz działalnością badawczą w dziedzinie elektronicznych technik przetwarzania i przekazu informacji. Obecnie zrzesza ponad 180 firm zatrudniających łącznie ponad 52 tys. osób. Wszystkie firmy należące do izby mają siedziby w Polsce i działają na polskim rynku. Oferują elektronikę użytkową, sprzęt telekomunikacyjny, biurowy, komputerowy, a także komponenty i podzespoły. Członkami są też operatorzy telekomunikacyjni, operatorzy telewizji kablowej oraz instytuty naukowe.