Informatyczna demokratyzacja ogranicza duże firmy

Firma Penn, Schoen & Berland Associates badała w listopadzie i grudniu 2007 r. na zlecenie HP poziom presji wywieranej na dyrektorów działów IT (2008 Pressure Point Index). Ankieterzy przeprowadzili 234 rozmowy z dyrektorami wyższego szczebla, którzy podejmują w firmach decyzje w kwestiach biznesowych i dotyczących technologii informatycznych. Wybrano grupę dyrektorów z brytyjskich, francuskich, niemieckich i włoskich przedsiębiorstw zatrudniających ponad 1000 osób.

W Europie większość osób podejmujących w firmach decyzje odnośnie do zakupu technik informatycznych widzi potrzebę modernizacji, ale na przeszkodzie stoi informatyczna demokratyzacja w ich przedsiębiorstwach. W wielu firmach kierownicy średniego szczebla uzyskują coraz większą kontrolę nad decyzjami dotyczącymi technologii informatycznych, które są podejmowane w ich działach. Może to przynosić optymalne rezultaty na poziomie danego działu, ale powoduje znaczne wydatki i komplikacje dla całej firmy. 

Jedną z najważniejszych konkluzji ankiety jest fakt, że 82% respondentów narzeka na zbyt dużą liczbę osób, włącznie z konsultantami zewnętrznymi, uczestniczących w podejmowaniu decyzji, co utrudnia budowanie spójnej strategii wykorzystywania aplikacji. Większość respondentów (ponad 90%) uważa, że taka strategia umożliwiłaby im skuteczne wdrażanie zmian w ich środowisku aplikacji oraz dokładne zrozumienie, jak takie środowisko powinno wyglądać, aby przynosiło firmie jak najwięcej korzyści. 76% badanych firm przyznało, że brakuje im efektywnych strategii tego rodzaju, a 94% respondentów wierzy, że czołowe przedsiębiorstwa powinny dysponować wyraźną i spójną strategią wykorzystywania aplikacji. Wyniki ankiety pokazują także, że 84% osób podejmujących decyzje dotyczące technologii informatycznych uważa, że aplikacje internetowe mogłyby w sposób zauważalny lub nawet znaczny poprawić strukturę aplikacji w ich przedsiębiorstwach. Jednocześnie jednak taki sam odsetek respondentów przyznaje, że niepokoi ich wiążące się z aplikacjami internetowymi zagrożenie bezpieczeństwa.

– Im więcej osób jest zaangażowanych w podejmowanie decyzji dotyczących technologii informatycznych, tym ważniejsza jest rola dyrektora działu IT w opracowaniu i realizacji strategii wykorzystywania aplikacji – powiedział David Concordel, dyrektor ds. marketingu i strategii w dziale usług HP w regionie EMEA. – Można wówczas zarządzać wyborem nowych aplikacji w taki sposób, żeby sprostać wymaganiom kierowników średniego szczebla przy jednoczesnym zwiększeniu zwrotu z inwestycji informatycznych na poziomie całego przedsiębiorstwa.

Ankieta wykazała ponadto, że 75% respondentów wciąż używa komputerów typu mainframe, mimo zadeklarowanej potrzeby modernizacji środowiska informatycznego. Około 57% z nich zamierza w przyszłości odejść od stosowania komputerów typu mainframe. Za największe przeszkody w tym procesie ankietowani uznali koszty i opór kierownictwa wyższego szczebla.

– Często sytuacja biznesowa jasno wskazuje konieczność modernizacji środowiska aplikacji – powiedział Ian Miller, dyrektor ds. usług aplikacyjnych w dziale usług HP w regionie EMEA. – Dzięki przejściu od komputerów typu mainframe do systemów otwartych mogliśmy pomóc naszym klientom w obniżeniu całkowitego kosztu posiadania o około 70%. Takie działanie obniża ponadto koszty operacyjne, pozwala zdobyć środki na dalszą modernizację środowiska informatycznego i zrobić pierwsze kroki w kierunku jego większej elastyczności.

www.hp.pl