Wrocławskie wodociągi wybrały system do inwentaryzacji za 5 mln zł

    Winuel, spółka wchodząca w skład Grupy Sygnity, rozpoczęła wdrożenie we wrocławskim MPWiK systemu klasy GIS do zarządzania rozległą infrastrukturą techniczną klienta. Wartość umowy wynosi ponad 5 mln złotych netto, a realizacja projektu potrwa do końca 2011 roku.

    MPWiK we Wrocławiu jest jednym z największych przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce. Projekt to obecnie jedyne w naszym kraju tak duże przedsięwzięcie zakładające realizację w jednym wdrożeniu zarówno systemu klasy GIS, jak również obliczeń hydraulicznych dla wodociągów i kanalizacji. Rozwiązanie to służyć ma głównie do ewidencji systemów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, obliczeń i symulacji wodociągowych, a także ewidencji terenów wodonośnych i zdarzeń (awarie). W ramach systemu przygotowane zostaną również serwisy internetowe gromadzące informacje m.in. na temat zasobów MPWiK, jakości wody i ścieków oraz miejsc awarii i wyłączeń.

    Dzięki systemowi zostanie w wygodny i spójny sposób zinwentaryzowany majątek sieciowy wrocławskiego przedsiębiorstwa. Narzędzie będzie gromadziło kompletne informacje począwszy od wizualizacji przebiegu sieci, poprzez informacje z wideoinspekcji, kończąc na skartowaniu szkiców geodezyjnych. Dzięki tej wiedzy możliwe staną się obliczenia hydrauliczne, które dadzą klientowi ważną informację m.in. o stanie wody, ubytkach i ciśnieniach.