Upgrade systemu Microsoft Dynamics AX w TFP Sp. z o.o.

    Firma ABG S.A. podpisała umowę obejmującą wykonanie upgrade’u systemu Microsoft Dynamics AX z wersji 3.0 do najnowszej wersji AX 2009 z czołowym producentem tektury falistej i opakowań,  firmą TFP Sp. z o.o. Wdrożenie w TFP Sp. z o.o. pod względem funkcjonalności i stosowanych rozwiązań jest jednym z najszerszych i najbardziej zaawansowanych wdrożeń tego systemu w Polsce. TFP Sp. z o. o. użytkuje system Microsoft Dynamics AX od 2006 roku, natomiast od 2007 roku jest obsługiwana przez firmę ABG S.A. Z systemu aktualnie korzysta 67 jednoczesnych użytkowników. 

    TFP Sp. z o.o. jest firmą, która działa na rynku od 1992 roku, a z każdym rokiem działalności umacnia swoją pozycję lidera. TFP Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, w procesie produkcji stosuje najnowsze rozwiązania technologiczne. Wysokie możliwości techniczne i produkcyjne stawiają firmę w grupie niekwestionowanych liderów branży produkcji tektury falistej i opakowań. Konsekwentna realizacja celów strategicznych firmy, opartych na ciągłym rozwoju w dziedzinie produkcji oraz techniki sprzedaży tektury falistej i opakowań, a także szczególnej dbałości o środowisko naturalne, bezpośrednio przekładają się na sukces firmy TFP Sp. z o.o.