Trzeci wymiar innowacji

Odbywający się w kwietniu br. w Warszawie Forbes Executive Congress zgromadził przedstawicieli kadry zarządzającej przedsiębiorstw z branży przemysłowej, architektoniczno- budowlanej, infrastruktury, a także reprezentantów świata nauki oraz władz rządowych i lokalnych.

Podczas kongresu przyznane zostały nagrody „Trzeci Wymiar Innowacji” firmom efektywnie wykorzystującym nowe techniki projektowe do zwiększania innowacyjności. Nagrody to inicjatywa Autodesk pod patronatem miesięcznika Forbes.

Otrzymały je firmy: Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego Ekkom sp. z o.o., Niras Polska oraz Transsystem SA.