Architektura IT dla wymagającego biznesu

Zadaniem badania „Architektura IT dla wymagającego biznesu” przygotowanego i przeprowadzonego w kwietniu 2008 r. przez Business Dialog pod patronatem CIO Business Meeting Point było poznanie opinii ok. 100 szefów IT, architektów IT i ekspertów na temat przygotowania firm w Polsce do tego, aby wdrożenie architektury IT opartej na usługach SOA miało sens biznesowy i szanse powodzenia.

56% respondentów twierdzi, że firma jest przygotowana do innowacyjnych projektów – takich jak wdrożenie architektury opartej na usługach SOA – jedynie wtedy, gdy szef IT na równi z innymi menedżerami uczestniczy w posiedzeniach ścisłego kierownictwa dotyczących rozwoju biznesu i inwestycji, nie tylko informatycznych. 64% respondentów jako główną motywację do takiego projektu integracyjnego wskazuje potrzebę przyspieszenia tempa wspierania przez IT nowych produktów, kanałów sprzedaży, itd., ale aż 60% widzi przede wszystkim możliwość obniżenia kosztów przyszłych wdrożeń informatycznych dzięki takiej architekturze.

Szefowie IT zdają sobie sprawę, że dostawcy IT będą się bronić przed standaryzacją, zgadzając się co najwyżej na interoperacyjność. Interoperacyjnośc rozumiana jest przez nich jako sprawność przekazywania danych i informacji między aplikacjami. W tym kontekście SOA jawi się jako najmniej kosztowne rozwiązanie integracyjne.

Jeden z respondentów napisał w uwagach: „SOA to nie jest jednorazowy projekt tylko proces – proces stałego przestawiania myślenia na nowe tory i ciągłego weryfikowania podejścia w praktyce”