System21 Aurora

Firma Geac wprowadziła na rynek najnowszą wersję zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Wszystkie informacje, dane o transakcjach, towarach i kontrahentach są gromadzone w jednej bazie danych (DB2) i dostępne dla wszystkich wymienionych modułów bez konieczności ich synchronizacji.

W obszarach dystrybucji i produkcji System21 oferuje tworzenie partii dla surowców, półproduktów i wyrobów gotowych. Ma wbudowaną funkcję analizowania i śledzenia partii od wyrobu poprzez półprodukty do konkretnej partii surowca zużytego do produkcji śledzonego wyrobu.

Moduły MPS i MRP w obszarze produkcyjnym zapewniają rozległe możliwości planowania produkcji, potrzeb materiałowych, pracochłonności, maszynochłonności w różnych perspektywach czasowych: plany dzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne.