Sygnity stworzy bazy dla Łodzi

    Sygnity wygrało przetarg organizowany przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi na dostawę baz danych w ramach Systemu Informacji o Terenie dla miasta Łodzi. Wartość kontraktu to 7,15 mln euro bez VAT.

    Zamówienie, które będzie realizowane przez Sygnity obejmuje pięć etapów: dostawę baz danych warstwy opisowej ewidencji gruntów faza przygotowawcza, dostawę bazy danych warstwy graficznej numerycznej mapy miasta, dostawę baz danych warstwy opisowej ewidencji gruntów faza realizacji, zakup usług weryfikacji, synchronizacji i integracji baz danych opisowych i graficznych oraz dostawę oprogramowania wraz z platformą udostępniania danych.

    Zamówienie finansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.