IT dla Straży Granicznej

    Qumak-Sekom podpisało dwie umowy z komendantem Straży Granicznej na dostawę mobilnych radiowych terminali dostępowych oraz objęcie dostarczonych urządzeń 36-miesięczną gwarancją dostawcy. Łączna wartość obydwu umów wyniosła ok. 7,56 mln zł netto.

    Pierwsza z umów obejmuje dostawę 500 terminali radiowych oraz objęcie ich 36-miesięczną gwarancją, w ramach realizacji projektu pod nazwą ‘Wymiana sprzętu i oprogramowania do kontroli ruchu granicznego i ochrony granicy państwowej’ współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

    Natomiast druga umowa o dostawie 180 terminali radiowych oraz objęcie ich 36-miesięczną gwarancją, dotyczy realizacji projektu “Rozbudowa i utrzymanie systemów kontroli legalności pobytu” w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych.