Smart VXI w ofercie NextiraOne

NextiraOne wprowadziła do oferty Smart VXI, rozwiązanie poszerzające funkcjonalność technologii VDI (Virtual Desktop Infrastructure). Nowe rozwiązanie, oparte na zasadzie „każda informacja dostępna w dowolnym czasie i niezależnie od miejsca”, przeznaczone jest dla średnich i dużych firm, przedsiębiorstw z sektorów publicznego i ochrony zdrowia, a także jednostek administracji rządowej.

Smart VXI dostarcza aplikacje dla całej firmy za pośrednictwem konwergentnej infrastruktury opartej na technologiach najwyższej jakości. To wirtualna przestrzeń robocza, obejmująca zasięgiem data center, sieć oraz architekturę służącą pracy grupowej i łącząca ją z zadaniami planowania, usługami projektowania i wsparciem. W rezultacie powstaje elastyczna, bezpieczna i wydajna infrastruktura, zaspokajająca zróżnicowane wymagania użytkowników.

Rozwiązanie zbudowane zostało z wykorzystaniem certyfikowanej, specjalnie zaprojektowanej architektury i platform technologicznych takich dostawców, jak Cisco, NetApp, EMC, VMware i Citrix. NextiraOne blisko współpracuje z tymi dostawcami dostarczając klientom nowoczesne rozwiązania komunikacyjne, m.in. z obszaru data center i cloud computing. NextiraOne Smart VXI zaprojektowano w celu znaczącej poprawy wydajności pracy, podniesienia efektywności zarządzania infrastrukturą IT oraz optymalizacji wykorzystania energii.

– Wirtualizacja desktopu jest dla naszych klientów zagadnieniem o znaczeniu strategicznym – powiedział Aman Khan, European Managing Director Data Center i Cloud Business w firmie NextiraOne. – Bezpieczeństwo i zgodność danych, wsparcie dla pracowników zdalnych i mobilnych oraz łatwe zarządzanie różnorodnymi urządzeniami, z których korzystają użytkownicy końcowi, to jedynie kilka najważniejszych czynników mających wpływ na decyzję o wirtualizacji desktopów. Kolejne to migracja stacji roboczych do Microsoft Windows 7. Rozwiązanie Smart VXI umożliwia efektywne połączenie między osobami korzystającymi z wielu różnych urządzeń: komputerów PC, laptopów, tabletów, smartfonów, systemów audio-wideo oraz powiązanych z nimi aplikacji.

NextiraOne zapewnia kompleksowe wsparcie dla klienta w zakresie wdrożenia technologii Smart VXI. Oferuje certyfikowaną architekturę o określonej i gwarantowanej wydajności, tak dostosowanej do liczby uruchamianych desktopów, aby wyeliminować tzw. poranny szturm na dyski czy możliwość wystąpienia awarii jednego z elementów, np. serwera, przełącznika sieciowego, dysku, macierzy czy oprogramowania wirtualizacyjnego.

Na rynku polskim głównymi odbiorcami rozwiązania Smart VXI są firmy mające powyżej 500 desktopów, w których kluczowe są koszty związane z obsługą administracyjną oraz bezpieczeństwo informacji.