Siemens przedstawia oprogramowanie Simcenter System Analyst

Spółka Siemens Digital Industries Software poinformowała dzisiaj o udostępnieniu klientom rozwiązania Simcenter System Analyst – opartego na współpracy wielu podmiotów oprogramowania, pozwalającego na doskonalenie modeli symulacyjnych do zastosowań typowych dla różnego rodzaju branż. Simcenter System Analyst pomaga w symulowaniu pracy systemów we wszystkich obszarach działalności firmy, rozszerzając zakres wykorzystania modeli na wszystkie poziomy użytkowników i przyczyniając się do zapewnienia ciągłości modeli bez konieczności zmiany procesów wewnętrznych.

„Zadaniem platformy Simcenter System Analyst jest łączenie wielu różnych obszarów wiedzy i odpowiedzialnych za nich inżynierów systemów. Dzięki niej zespoły, które nigdy nie współpracowały ze sobą, mogą wspólnie rozważyć i informować się wzajemnie o problemach projektowych, poszukując jak najlepszych rozwiązań” – zauważa Eric Chauvelier, Menedżer ds. Metod i Symulacji Systemów Hybrydowych i Elektrycznych w Dziale Testów i Rozwiązań Cyfrowych firmy Renault.

Obecnie na rynku pojawiły się zupełnie nowe specjalności – pracujący nad projektami inżynierowie potrzebują szybkiego i prostego w użyciu rozwiązania, które pozwala na przenalizowanie wielu wariantów, ocenę różnych opcji projektowych oraz wyważenie parametrów systemów mechatronicznych. Dzięki platformie Simcenter System Analyst, inżynierowie mogą skupić się na technologii, która pozwala spełniać wymagania stawiane produktowi końcowemu, a nie na tworzeniu modeli. Nowa technologia umożliwia ponowne wykorzystanie tych samych rozwiązań symulacyjnych przez poszczególne zespoły projektowe, maksymalizując tym samym zwrot z inwestycji poniesionych na opracowanie modeli.

Proste w użytkowaniu środowisko gwarantuje podejście dostosowane do potrzeb poszczególnych branż, umożliwiając inżynierom obsługującym oprogramowanie CAE bezpośrednie definiowanie modeli symulacyjnych i przeprowadzanie wieloatrybutowych analiz za pomocą kilku kliknięć myszką. Każdy pracujący nad projektem inżynier może przeprowadzić ocenę setek wariantów systemu, dobierając odpowiednie opcje i równoważąc parametry systemów mechatronicznych tak, by sprostać specyfice danego rynku, a wszystko to bez jakichkolwiek kompromisów pod względem jakości czy wydajności.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązania Simcenter System Analyst można znaleźć tutaj.


Źródło: Siemens