SENTE WMS u producenta opakowań PET

Firma SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zakończyła wdrożenie programu SENTE WMS, ułatwiającego zarządzanie magazynem wysokiego składu u producenta opakowań PET dla chemii gospodarczej i kosmetyków.

Oprogramowanie zarządza przyjęciami i wydawaniem towarów z magazynu firmy Masterchem, a także realizacją zleceń produkcyjnych. Usprawnia wytwarzanie opakowań, dzięki udoskonaleniu procesu raportowania produkcji, w trakcie przyjęcia gotowego wyrobu do magazynu. Polepsza proces magazynowania za sprawą automatyzacji przebiegu inwentaryzacji oraz wydania i przyjęcia towarów na magazyn. Oprócz tego ułatwia pracę magazynierów, dzięki automatycznemu wskazaniu miejsca składowania produktu przyjętego do hali.

Firma wdrożyła również moduł wspomagający raportowanie produkcji. Proces ten polega na odczytywaniu za pomocą urządzeń mobilnych kodów kresowych określonego produktu i maszyny na której została wykonana dana partia opakowań, a także kodu pracownika raportującego produkcję. Informacje te są automatycznie uzupełniane w systemie. W rezultacie kierownik produkcji lub planista otrzymuje bieżące informacje na temat statusu wykonania danego zlecenia produkcyjnego i liczby opakowań, lub półproduktów wytworzonych określonego dnia.

Program SENTE WMS zarządza pracą w pięciu halach magazynowych producenta, które w zależności od sezonu mieszczą łącznie od 6,5 tys. do 7 tys. palet. – Program pozwala kierownikowi magazynu zwizualizować stan zapełnienia hal paletami. Dzięki czemu może on obejrzeć w komputerze plan hali z podziałem na poszczególne lokalizacje. W zależności od zapełnienia każdej z ich, po najechaniu myszką system podświetla kolorem wybraną lokalizację i wyświetla informacje o spisie towarów w podziale na KTM (kod towarowo – materiałowy), a także liczbę i opis składowanego asortymentu – mówi Krzysztof Niebrzydowski, kierownik projektu wdrożeniowego w SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.  Oprócz tego w trakcie wydawania towaru system wskazuje kierownikowi pierwsze, zgodne z realizowanym zleceniem miejsce, z którego powinien go pobrać.