SENTE Personel w firmie Jagram-Pro

    Firma SENTE Systemy Informatyczne sp. z o.o. rozpoczęła wdrażanie programu SENTE Personel w firmie Jagram-Pro SA, wytwarzającej elementy i łuki giętoklejone oraz carporty z drewna.

    – O naszej współpracy z SENTE zadecydowało doświadczenie firmy we wdrażaniu tego rodzaju oprogramowania w innych przedsiębiorstwach – mówi Waldemar Myśliński, prezes firmy Jagram-Pro.

    SENTE Personel zastąpi w firmie Jargam-Pro dotychczas używany program płacowy. Wprowadzenie jednej bazy ułatwi m.in. obsługę programu i rozliczeń kadrowo-płacowych, a także przyspieszy naliczanie listy płac. SENTE Personel zapewni rzeczywiste rozliczanie pracowników, a w przyszłości także dokładne rozliczanie akordowe. Zakończenie wdrażania systemu przewidziane jest do końca 2008 r.

    – Firma Jagram-Pro oczekuje od SENTE wprowadzenia nowoczesnego systemu kadrowo-płacowego, który gwarantuje trwałość i spójność danych w jednej bazie, a także udostępnia szeroką sprawozdawczość – tłumaczy Michał Wojtkowiak, kierownik projektu wdrożeniowego w firmie SENTE. – SENTE Personel w Jagram-Pro stanie się integralnym systemem z dodatkowymi urządzeniami, takimi jak karty przy wejściu i wyjściu z miejsca pracy. Wprowadzimy także moduł RCP, który umożliwi rozliczanie kosztów pracy w procesie produkcyjnym.