SC Johnson pod opieką Mineral Midrange

    Mineral Midrange SA, dostawca rozwiązań klasy Corporate Performance Management kanadyjskiej firmy Cognos, zakończyła projekt uruchomienia centrum kompetencyjnego dla firmy SC Johnson przeniesionego z Włoch do Polski. Centrum odpowiedzialne jest za utrzymanie systemu wspomagającego planowanie i budżetowanie.

    Zadaniem zespołu konsultantów Mineral Midrange w ramach współpracy z SC Johnson było wdrożenie systemu planningowego.

    – Strategiczną rolą systemu planningowego jest wspieranie działań dostosowujących procesy biznesowe SC Johnson do najlepszych praktyk rynkowych – uważa Maciej Błaszczuk, Regional SOP Applications Support Owner, SC Johnson. – Dzięki efektywnemu wsparciu ze strony konsultantów Mineral Midrange uruchomione w Polsce centrum kompetencyjne przynosi pierwsze widoczne rezultaty, przede wszystkim wzrost jakości obsługi klientów, lepszy proces planningowy w regionie, bardziej zdyscyplinowane podejście do procesów budżetowania oraz efektywniejsze wykorzystanie systemu.

    System obsługuje zintegrowane planowanie operacyjne i finansowe umożliwiające planowanie zyskowności przedsiębiorstwa oraz bardziej efektywne podejmowanie decyzji związanych z jego funkcjonowaniem.